Sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp


Thực hiện Văn bản số 283/ATLĐ-VP ngày 07/6/2021 của Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, và căn cứ Văn bản số 1889/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/6/2021 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc sử dụng công cụ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh;. Việc áp dụng bộ công cụ nhằm giúp doanh nghiệp có phương án phòng, chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả và hỗ trợ cơ quan nhà nước trên địa bàn nắm bắt, cập nhật thường xuyên tình hình triển khai hoạt động phòng ngừa COVID-19 tại nơi làm việc, để có những tham mưu, chỉ đạo kịp thời, giảm việc báo cáo định kỳ, đột xuất. Bộ tiêu chí đánh giá dựa trên Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động".
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các Doanh nghiệp thứ cấp, tổng thầu, nhà thầu thi công đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
 
1. Giám đốc doanh nghiệp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và Tổ An toàn COVID-19 của doanh nghiệp trong KCN khẩn trương triển khai thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 thông qua việc áp dụng bộ công cụ bằng cách đăng nhập vào địa chỉ http://kcnvietnam.vn/
 
* Đối tượng đánh giá:
+ Người lao động, người sử dụng lao động và ban quản lý ký túc xá. 
+ Nhà thầu, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu, dịch vụ, suất ăn,... cho cơ sở lao động và ký túc xá. 
+ Bộ phận y tế, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động (sau đây gọi chung là cán bộ y tế). 
* Nội dung đánh giá:
+ Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại DN,CSSXKD...
+ Người lao động cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 
+ Người sử dụng lao động cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 
+ Người làm công tác y tế cần làm để phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc 
+ Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 
+ Việc cần làm khi có trường hợp bị mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng và khó thở tại nơi làm việc, ký túc xá 
 
* Thời gian đánh giá: Đánh giá 02 tuần/1/lần.
 
* Hướng dẫn thao tác phần mềm: Đăng ký tài khoản doanh nghiệp; Gõ địa chỉ phần mềm trên trình duyệt web: http://kcnvietnam.vn 
 
 
2. Tiến độ triển khai: Tất các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng bộ công cụ đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trước ngày 15/6/2021.
 
 Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc hoặc các vấn đề phát sinh kịp thời phản ánh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp), số điện thoại: 0203.3836.643, hoặc ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199 để phối hợp giải quyết.
 
Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
 
 
 
QLDN
 


BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: