...

THÔNG TIN VĂN BẢN

STTSố / ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhFile đính kèm
1
Nghị quyết số 106/NQ-CP chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 11/9/2021
2
Luật số 33/2018/QH14 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 19/11/2018
3
60/2021/TT-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ 21/7/2021
4
05/2021/TT-BKHĐT Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được 17/8/2021
5
64/2020/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 29/7/2021
6
Quyết định số 1405/2021/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 29/7/2021
7
65/2021/TT-BTC Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công 29/7/2021
8
04/2001/TT-BCT Thông báo Văn bản mới ban hành: Thông tư số 04/2001/TT-BCT ngày 16/7/2021 của Bộ Công thương quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc trong hầm lò 16/7/2021
9
75/2021/NĐ_CP Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 24/7/2021
10
09/2021/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 30/6/2021
11
Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 07/07/2021
12
Thông tư số 03/2021/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 11/06/2021
13
Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 07/7/2021
14
Quyết định số 777/2021/QĐ-LĐTBXH công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 09/7/2021
15
Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 02/7/2021
16
209/UBND-XD4 Thông báo Nghị định 69/2021-NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 16/7/2021
17
209/UBND-TM1 Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Văn bản số 209/UBND-TM1 về việc Thông báo Thông tư 55/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2021. 19/7/2021
18
05-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng 03/6/2021
19
62/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 29/06/2021
20
04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng 30/06/2021
21
Nghị định số 62/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 29/6/2021
22
Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 03/6/2021
23
Quyết định số 2046/QĐ-UBND về việc quy định tạm thời mức giá đặt hàng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR 28/6/2021
24
Nghị Quyết số 68/NQ-CP Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 01/7/2021
25
54/2021/NĐ-CP Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 21/05/2021
1234567

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: