3. Khu phi thuế quan- khu công nghiệp sạch tại Khu kinh tế Vân Đồn

1. Địa điểm

Xã Bình Dân, đảo Cái Bầu, huyện Vân Đồn

2. Mục tiêu

Xây dựng Khu công nghiệp sạch với chính sách đặc biệt tự do về thuế (phi thuế quan) nhằm phát huy lợi thế Cảng hàng không, tạo động lực thúc đẩy và phát huy hiệu quả đầu tư vào KKT Vân Đồn

3. Quy mô

Diện tích đất sử dụng: 250 – 500 ha

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến

3.000 tỷ đồng

5. hình thức đầu tư

100% vốn nhà đầu tư

6. Tiến độ dự án

2017-2020