1. Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hưng (giai đoạn II)

1. Địa điểm

Phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long

2. Mục tiêu

Xây dựng Khu công nghiệp chuyên sâu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh đáp ứng được các nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ. Bao gồm các phân khu chức năng: khu trung tâm - dịch vụ kỹ thuật- hạ tầng kỹ thuật; khu xây dựng nhà máy công nghiệp, kho cảng nội địa, kho ngoại quan, dịch vụ Logistic; khu dịch vụ tiện ích khu công nghiệp.

3. Quy mô

Diện tích khoảng 316 ha

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến

3.000 tỷ đồng

5. hình thức đầu tư

100% vốn nhà đầu tư .

6. Tiến độ dự án

2017-2020