2. Dự án hạ tầng Khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái (Việt Nam) Đông Hưng (Trung Quốc)

1. Địa điểm

Phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

2. Mục tiêu

Xây dựng hạ tầng khu hợp tác biên giới để thu hút nhà đầu tư thứ cấp; thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

3. Quy mô

Giai đoạn 1: 700 ha ; Tổng thể dự án: 1.360 ha

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến

15.000 tỷ đồng

5. hình thức đầu tư

PPP, 100% vốn nhà đầu tư

6. Tiến độ dự án

2017-2020