3. Xây dựng các hạng mục hạ tầng khu cửa khẩu Bắc Phong Sinh

1. Địa điểm

Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh

2. Mục tiêu

Gồm 03 khu: Khu vực I: Khu trung tâm cửa khẩu (89ha); Khu vực II: Khu dân cư dô thị, nông thôn phía Đông (109 ha); Khu vực III: Khu đô thị mới - Cụm kho tàng, bến bãi, du lịch, dịch vụ (238 ha).

3. Quy mô

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 436 ha

4. Tổng vốn đầu tư dự kiến

471 tỷ đồng

5. hình thức đầu tư

PPP, 100% vốn nhà đầu tư, Liên doanh

6. Tiến độ dự án

2017-2020