...

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số kí hiệu : 14/2019/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành : 16/09/2019

Đơn vị ban hành : Bộ Lao động

Trích yếu :Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn

Nội dung :

file đính kèm: 14/2019/TT-BLĐTBXH

Số Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhĐính kèm
14/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Phương tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn 16/09/2019 Tải về
Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế. 12/07/2019 Tải về
40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 13/05/2019 Tải về
29/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động 22/03/2019 Tải về
06/2019/TT-BLĐTBXH Bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 22/03/2019 Tải về
05/2019/TT-BLĐTBXH Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng 22/03/2019 Tải về
19/2019/NĐ-CP Về họ, hụi, biêu, phường 19/02/2019 Tải về
13/2019/NĐ-CP Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ 01/02/2019 Tải về
15/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp 01/02/2019 Tải về
03/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh 31/01/2019 Tải về
12345678910...