...

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số kí hiệu : Quyết định số 1310/QĐ-UBND
Ngày ban hành : 2020/4/20

Đơn vị ban hành : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trích yếu :ban hành bộ quy tắc ứng xử trên đại bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung :


Số Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhĐính kèm