...

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số kí hiệu : 245/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành : 2020/3/31

Đơn vị ban hành : Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trích yếu :Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung :

file đính kèm: 245/2020/NQ-HĐND

Số Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhĐính kèm