...

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số kí hiệu : Quyết định số 14/QĐ-UBND
Ngày ban hành : 2020/5/15

Đơn vị ban hành : Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trích yếu :Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung :


Số Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhĐính kèm