...

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số kí hiệu : Kế hoạch số 92/KH-UBND
Ngày ban hành : 2020/5/25

Đơn vị ban hành : UBND tỉnh Quảng Ninh

Trích yếu :Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung :


Số Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhĐính kèm