...

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số kí hiệu : Thông tư số 12/2020/TT-BCT
Ngày ban hành : 6/18/2020

Đơn vị ban hành : Bộ Công Thương

Trích yếu :Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Nội dung :


Số Ký hiệuTrích yếuDate issuedAttach
Joint Circular No. 02/2014 / BKH-BTC TTLT Regulations detailing the implementation of the Law amending and supplementing some articles of the Law on Emulation and Reward 2013 01/07/2014 Tải về
Circular No. 07/2014 / TT-BTP People oriented impact assessment of THHC and review and evaluate administrative procedures 24/02/2014 Tải về
Joint Circular No. 02/2014 / BKH-BTC TTLT Guidance integrate implementation of the program funding support rapid and sustainable poverty reduction in poor districts 12/02/2014 Tải về
Circular No. 05/2014 / TT-BTP Guide publication, posting and reporting mechanism on the implementation of the results of administrative procedures 07/02/2014 Tải về
Decree No. 180/2013/ND-CP Amending and supplementing some articles of Decree No. 92/2007 / ND-CP of Cp shall detail some articles of the Code of Tourism 14/11/2013 Tải về
Decision No. 2163 / QD-TTg The decision to approve "the master plan for tourism development of the Red River Delta and North East Coast until 2020 and vision to 2030" 11/11/2013 Tải về
Decision No. 2777/2013/QD-UBND On promulgating regulations on the order and procedures for direct investment in IZ, EZ Quang Ninh province 11/10/2013 Tải về
Decree No. 117/2013 / ND-CP Amending and supplementing some articles of Decree No. 130/2005 / ND-CP dated 17/10/2005 of the Government stipulating the regime is solely responsible for the staffing and administrative expense for the state agencies 07/10/2013 Tải về
Circular No. 02/2013 / TT-BNG Guiding the granting, renewal, amendment and supplement of diplomatic passports, official passports and diplomatic levels visa applicants 25/06/2013 Tải về
Resolution No. 76 / NQ-CP Amending and supplementing some articles of Resolution No. 30c / NQ-CP dated 08/01/2011 of the Government promulgating the overall program of state administrative reform in 2011-2020. 13/06/2013 Tải về
12