LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT

Ngày đăng 27/09/2017
Chia sẻ bải viết :


Sáng 26-9, tại Nha Trang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tiếp xúc cử tri chuyên đề về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế (HC-KT) đặc biệt.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Tham dự, có lãnh đạo các bộ, ngành; nhiều nhà khoa học; lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang. Hội nghị được nghe giới thiệu khái quát về sự cần thiết xây dựng luật; phương pháp xây dựng Dự án luật; mục tiêu, quan điểm xây dựng luật; kết cấu và nội dung của luật.

Các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm vấn đề, gồm: quan điểm chỉ đạo thực hiện Dự án Luật; những vấn đề đặt ra về xây dựng cơ chế, chính sách có tính đột phá, tạo động lực phát triển; mô hình tổ chức, chính quyền địa phương của các đơn vị HC-KT đặc biệt; phạm vi áp dụng pháp luật tại các đơn vị HC-KT đặc biệt.

Theo đơn vị soạn thảo Dự án luật, xây dựng Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt nhằm luật hóa chủ trương, quan điểm chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về xây dựng và phát triển đặc khu kinh tế đã được thông qua tại các kỳ đại hội toàn quốc lần thứ VII, X, XI và XII của Đảng; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp về đơn vị HC-KT đặc biệt để áp dụng đối với ba đơn vị HC-KT đặc biệt, gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh); Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo chương trình làm việc, sáng 27-9, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra Dự án Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt. Dự án Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt có 6 Chương, 92 Điều; dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, tháng 5-2018.

VP BQL KKT (Nguồn: Báo Nhân dân điện tử)