HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NĂM 2018

Ngày đăng 10/12/2018
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 của Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh. Ngày 10/12/2018, Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 và bình xét đề nghị khen thưởng cho các đơn vị trong Khối thi đua có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2018.
 

Đến dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Thị Thắm, Phó Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Cùng các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh.

 


Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị


Với vai trò Khối trưởng Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ trì điều hành nội dung tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018 của Khối thi đua.


 
Đ/c Hoàng Trung Kiên - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế điều hành cuộc họp

 

Sau khi nghe đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua và tổng hợp chấm điểm thi đua năm 2018 của các đơn vị trong Khối thi đua, các đơn vị đã tiến hành tham gia ý kiến đối với dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung các nội dung liên quan.

 


Đ/c Vũ Văn Đạm - Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết


Ngay từ đầu năm 2018, Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối thi đua; thực hiện đăng ký thi đua năm 2018. Trên cơ sở nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2018, các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức phát động thi đua tới toàn thể CBCC,VC-NLĐ trực thuộc. Các phong trào thi đua được thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, gắn chủ đề công tác năm về “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Kết quả các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh.

Trên cơ sở đăng ký thi đua và thành tích đạt được trong năm 2018 của các đơn vị trong Khối thi đua, đại diện các đơn vị dự họp đã thảo luận, đánh giá và tiến hành bỏ phiếu kín bình bầu, suy tôn, đề nghị khen thưởng năm 2018 cho các đơn vị trong Khối thi đua, gồm: Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với 01 đơn vị, đề nghị tặng Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với 01 đơn vị, đề nghị tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 04 đơn vị. 

Hội nghị cũng đã nhất trí bầu ra đơn vị Khối trưởng, Khối phó năm 2019 để triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2019 của Khối thi đua Tài chính - Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh.

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế QN.