BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH VÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐÃ KÝ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016.

Ngày đăng 30/03/2016
Chia sẻ bải viết :

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ký Kế hoạch phối hợp công tác năm 2016. Đến dự buổi ký kết Kế hoạch phối hợp có đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế; đồng chí Trần Danh Chức, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, trưởng các phòng, ban, bộ phận trực thuộc của hai đơn vị, chủ tịch Công đoàn của 4 địa phương có khu công nghiệp: Hạ Long, Quảng Yên, Hải Hà và Móng Cái.


 


Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và Đ/c Trần Danh Chức,
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2016

Kế hoạch phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh năm 2016, là các nội dung cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 987/CTPH ngày 01/3/2016 về việc phối hợp công tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn động tỉnh năm 2016. 
 

 

Đ/c Hoàng Trung Kiên- PTB Quản lý Khu kinh tế thông qua báo cáo năm 2015, kế hoạch phối hợp năm 2016


Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế và LĐLĐ tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp công tác năm 2016. Kế hoạch phối hợp công tác gồm 6 nội dung trọng tâm, trong đó: (1) Phối hợp tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp KCN, KKT trọng tâm là phát động phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; "Xanh - sạch đẹp - đảm bảo an toàn VSLĐ"; giành danh hiệu "Doanh nghiệp giỏi" và việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Quảng Ninh”; (2) phối hợp nắm bắt thông tin của doanh nghiệp và công nhân lao động và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kết hợp với tư vấn chính sách pháp luật nhất là việc thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; (3) tập trung triển khai Nghị định 98/2014/NĐ- CP ngày 24/10/2014 của Chính Phủ về phát triển tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong các loại hình doanh nghiệp. Trong đó tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên công đoàn trong các Khu công nghiệp. Trong đó chú trọng tại KCN Cái Lân (TP Hạ Long), KCN Việt Hưng (Tp Hạ Long), KCN Texhong Hải Hà; (4) Phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Quy chế dân chủ ở cơ sở, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; khảo sát chất lượng bữa ăn ca cho công nhân trong các doanh nghiệp KCN. Phối hợp triển khai “Hỗ trợ, phát triển Nhóm trẻ độc lập tư thục ở KCN” theo chỉ đạo của UBND tỉnh; (5) Phối hợp tham gia giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động, đình công của công nhân lao động trong khu công nghiệp (6). Tổ chức các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích hợp phát của người lao động với các hoạt động thiết thực như: tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho con công nhân lao động tại KCN, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động tại các Khu công nghiệp dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 và tổ chức “Tết sum vầy 2017” cho công nhân lao động tại KCN.

Tại hội nghị Hai bên thống nhất hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Công đoàn Khu công nghiệp Quảng Ninh (Công đoàn cấp trên cơ sở) trực thuộc LĐLĐ tỉnh trong tháng 5/2016, đồng thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện chỗ làm việc, cơ sở vật chất cho Công đoàn Khu công nghiệp Quảng Ninh; phối hợp tổ chức Hội thảo về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp trong Tháng 7 năm 2016 
 Quang cảnh hội nghị


Việc ký kết Kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Quản lý Khu kinh tế và LĐLĐ tỉnh năm 2016, sẽ tạo cơ sở thúc đẩy, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp các doanh nghiệp trong KCN và tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động xây dựng văn bản pháp luật, trao đổi cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn và đồng chí Trần Danh Chức đều tin tưởng rằng, các nội dung của Kế hoạch phối hợp công tác vừa được ký kết sẽ được hiện thực hóa trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế và LĐLĐ tỉnh mang lại những hiệu quả thiết thực đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Được biết, trong năm 2015, 2 bên đã phối hợp hướng dẫn thành lập mới 03 Công đoàn cở sở tại doanh nghiệp (tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Quảng Ninh, Công ty CPXD Phương Nam 135, Công ty TNHH Xay lúa mỳ VFM-Wilmar), nâng tổng số doanh nghiệp trong KCN có tổ chức Công đoàn là 32/44 đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh (KCN Cái Lân 25 Công đoàn cơ sở; KCN Việt Hưng 04 Công đoàn cơ sở; KCN Hải Yên 2 Công đoàn cơ sở; KCN Đông Mai 1 Công đoàn cơ sở) với tổng số đoàn viên trên 11.800 người. Đáng chú ý là việc LĐLĐ thị xã Quảng Yên thành lập công đoàn cơ sở tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh với tổng số 2.670 đoàn viên dịp tháng 10/2015. Đây là công đoàn cơ sở được thành lập theo Điều 17 Điều Lệ Công đoàn Việt Nam khóa 11. Một số Công Đoàn cơ sở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả như Công đoàn Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long, Công đoàn Công ty TNHH Dầu thực Vật Cái, Công đoàn Công ty TNHH Sợi hóa học thế kỷ mới, Công đoàn Công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam, Công đoàn Chi nhánh Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh…
 


DNLĐ - BQL