CÁC LUẬT, NQ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày đăng 18/02/2019
Chia sẻ bải viết :

  

 Các Luật, NQ được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc Hội khóa XIV tại đây