UBND TỈNH NGHE BÁO CÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÂN ĐỒN THEO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày đăng 07/03/2019
Chia sẻ bải viết :

Chiều 7/3, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng Vân Đồn theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Theo dự thảo kế hoạch, đến năm 2050 Vân Đồn sẽ là trung tâm kinh tế năng động với tốc độ tăng GRDP 8%; tổng giá trị sản xuất đạt trên 930 nghìn tỷ đồng, tương ứng GRDP đạt trên 259 nghìn tỷ đồng; đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 10% giá trị sản xuất; GRDP bình quân đầu người đạt 870,2 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, tốc độ tăng dân số của địa phương giai đoạn 2041-2050 là 2%; đưa tổng số dân từ 52 nghìn người năm 2019 lên 300 nghìn người vào năm 2050; tạo ra 239 nghìn việc làm; phát triển y tế đảm bảo người dân được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ phòng, khám chữa bệnh chất lượng cao; đảm bảo môi trường sạch dựa trên nền tàng ứng dụng công nghệ xanh thân thiện môi trường...

Vùng lõi Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp có casino.
Phối cảnh vùng lõi Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp có casino tại Vân Đồn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành đã tham gia một số ý kiến như: Cần có kế hoạch xúc tiến quảng bá trong quá trình xây dựng và phát triển để thu hút khách du lịch, nhà đầu tư; có chính sách tốt trong thu hút và đào tạo nguồn nhân lực vào Vân Đồn; bổ sung công tác đảm bảo an ninh quốc phòng ổn định phát triển kinh tế; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài; cần có kế hoạch bảo tồn và phát triển vườn quốc gia Bái Tử Long để trở thành Trung tâm nghiên cứu khoa học đa dạng ASEAN; nghiên cứu lại mục tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường huyện Vân Đồn...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao BQL Khu Kinh tế đã tập trung xây dựng dự thảo kế hoạch. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tiếp thu ý kiến của đại diện các sở ngành, cập nhật số liệu mới, bám sát thực tiễn điều chỉnh các nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm đối với từng đơn vị. Về các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng Vân Đồn từ nay đến năm 2030, đồng chí yêu cầu BQL Khu Kinh tế phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. Sau khi điều chỉnh, tiếp tục lấy ý kiến các sở ngành trước khi trình UBND tỉnh ban hành.