LĐLĐ TỈNH - BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2019

Ngày đăng 15/03/2019
Chia sẻ bải viết :

Chiều 15/3, LĐLĐ tỉnh - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2019.

 


 Quang cảnh hội nghị.


Hiện các KCN trên địa bàn tỉnh có 59 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng số khoảng 24.400 lao động. Trong năm 2018, 2 cơ quan đã triển khai các chương trình phối hợp đem lại hiệu quả. Theo đó, đã trao đổi nắm bắt thông tin tình hình các doanh nghiệp và CNLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, kết hợp với tư vấn chính sách, pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật An toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp thành lập mới 4 CĐCS tại doanh nghiệp với 4.035 đoàn viên.


 
Hai cơ quan ký chương trình phối hợp công tác năm 2019.

 

Tại hội nghị, 2 đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2019 và đặt ra một số chỉ tiêu như: Tuyên truyền, kết hợp với tư vấn pháp luật lưu động 2 cuộc tại KCN Hải Yên và KCN Cái Lân; tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động tại 10 doanh nghiệp trong các KCN; kết nạp mới ít nhất 7.000 đoàn viên, thành lập mới 3 CĐCS; 100% doanh nghiệp đủ điều kiện, có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn; phấn đấu có ít nhất 33 doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động hơn so với quy định của pháp luật; phấn đấu ít nhất 29 doanh nghiệp xây dựng được quy chế dân chủ ở cơ sở…

baoquangninh.com.vn