TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Ngày đăng 26/02/2019
Chia sẻ bải viết :

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 về việc triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, theo đó thông tin: (1) Đến nay đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và đã có hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Tại Trung Quốc, từ ngày 03/8/2018 đến ngày 17/02/2019 đã có 105 ổ Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 25 tỉnh (trong đó có tỉnh Vân Nam và tỉnh Quảng Đông gần biên giới với Việt Nam) và đã có hơn 950 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy. (2) Tại Việt Nam đến nay đã xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 02 hộ chăn nuôi tại 02 xã của tỉnh Hưng Yên và 06 hộ chăn nuôi tại 01 xã của tỉnh Thái Bình.
Tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ổ Dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh Quảng Ninh là rất cao.
Để chủ động khẩn trương triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019, chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 22/02/2019 về việc triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đối với các Doanh nghiệp trong KCN, KKT:
- Thường xuyên cập nhật thông tin (chính thống) và phổ biến trong doanh nghiệp về tình hình dịch bệnh, tác hại, nguy cơ lây nhiễm, mức độ nguy hiểm, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của Nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người lao động không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn nhập lậu.
- Nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, kể cả hình thức cho, tặng lợn và sản phẩm lợn qua biên giới của các tổ chức, cá nhân và dân cư khu vực biên giới, không rõ nguồn gốc. 
- Kịp thời thông tin cho Ban Quản lý KKT, Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thú y) và các cơ quan chức năng trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu hình thành các tụ điểm tập kết lợn, sản phẩm lợn nhập lậu trong KCN, KKT. Chủ động phát hiện, tố giác các đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn nhập lậu để các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý.

2. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý KKT:
- Kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, tác hại, nguy cơ lây nhiễm, mức độ nguy hiểm, các biện pháp xử lý tới toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị. Kiên quyết không bao che, tiếp tay cho các hành vi buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn nhập lậu.
- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN, KKT theo chức năng, nhiệm vụ. Kịp thời thông tin và phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý các doanh nghiệp có hành vi buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn nhập lậu.

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp trong KCN, KKT và các đơn vị trực thuộc Ban nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Văn bản