XÃ ĐOÀN KẾT (VÂN ĐỒN): CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ HIỆU QUẢ

Ngày đăng 08/05/2019
Chia sẻ bải viết :


Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đoàn Kết (Vân Đồn) đã có nhiều giải pháp để tranh thủ nguồn vốn đầu tư của cấp trên cùng với phát huy nội lực để từng bước khai thác bền vững các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả.

Xã Đoàn Kết có tổng diện tích tự nhiên trên 3.937ha, trong đó có 1.299ha đất nuôi trồng thủy sản. Toàn xã hiện nay có 777 hộ với trên 3.000 nhân khẩu. Cách đây vài năm, cơ cấu kinh tế của địa phương là nông - lâm nghiệp và một bộ phận nhỏ làm dịch vụ. Vài năm gần đây, xã đã xác định cần phải xây dựng quyết tâm làm chuyển biến toàn diện các lĩnh vực kinh tế với mục tiêu cơ bản nhằm tăng sản phẩm hàng hoá, khai thác triệt để tiềm năng đất đai và lao động để ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xã xác định cơ cấu kinh tế chính vẫn là nông - lâm nghiệp, dịch vụ, nhưng chủ trương tăng mạnh tỷ trọng dịch vụ. Đảng bộ xã đã xác định cần tranh thủ các nguồn đầu tư và sự đóng góp của nhân dân sớm quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó, ưu tiên cho các dự án đường liên thôn nhằm tạo đà cho các ngành, nghề kinh tế phát triển bền vững. Đặc biệt là từ khi thực hiện các nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, xã đã vận động nhân dân hiến đất làm các tuyến giao thông nội thôn, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường và nhiều công trình phúc lợi khác. Đến nay, xã đã hoàn thành được 14/20 tiêu chí và 45/53 chỉ tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, do diện tích đất canh tác nông - lâm nghiệp nhiều, phù hợp với phát triển các loại cây cho giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hoá, vì thế, xã đã tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp trên và từ nguồn huy động trong dân để tập trung nghiên cứu từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận động nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng đất để tăng tỷ lệ quay vòng đất, nhằm nâng cao thu nhập trên một diện tích canh tác. Từ cách làm đó, đến nay cơ cấu giống mới được chuyển biến tích cực trên đồng ruộng, đã có gần 100% diện tích đất nông nghiệp được đưa vào những giống hoa màu mới cho giá trị kinh tế cao...

Xã cũng vận động nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, đồng thời triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nên tình hình chăn nuôi trên địa bàn đã được duy trì ổn định. Hiện toàn xã có trên 10  trang trại tổng hợp chăn nuôi lợn, gà và trồng các loại cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Lộ, chủ trang trại tổng hợp ở thôn Tràng Lương, cho biết: Nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của xã, nên việc phát triển trang trại tổng hợp đã mang lại cho gia đình nguồn thu nhập bình quân 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 5 lao động...

Nhiều điểm dân cư tập trung hình thành và hệ thống giao thông đầu tư đồng bộ đã mở ra hướng phát triển dịch vụ, thương mại ở xã Đoàn Kết
Hệ thống giao thông đầu tư đồng bộ đã mở ra hướng phát triển dịch vụ, thương mại ở xã Đoàn Kết.
Điểm nhấn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đoàn Kết là thời gian gần đây, xã đã phối hợp quy hoạch thành các điểm dân cư tập trung và đầu tư hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, xã đã được đầu tư hoàn thiện tuyến đường từ xã Đông Xá vào trung tâm thôn Tràng Lương thuộc xã Đoàn Kết, góp phần mở ra hướng đi mới trong việc phát triển dịch vụ, thương mại ở địa phương. Hạ tầng giao thông được đầu tư, nhiều điểm dân cư tập trung mới được hình thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Kết chuyển mạnh sang dịch vụ, thương mại. Hiện toàn xã có trên 100 hộ kinh doanh tổng hợp, chủ yếu là ăn uống, dịch vụ nông - lâm nghiệp, tạp hóa, tạo việc làm cho trên 200 lao động với mức thu nhập khá.

Kinh tế chuyển dịch đúng hướng đã góp phần quan trọng giúp cho việc phát triển kinh tế, giảm nghèo của Đoàn Kết có những bước phát triển mạnh mẽ. Nếu như năm 2017, toàn xã có 17 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo, chiếm 4,87%, thì hết năm 2018 đã giảm được 6 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

 

VP-baoquangninh.gov.vn