CÔNG KHAI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG TIÊU CỰC TRONG THI HÀNH CÔNG VỤ

Ngày đăng 08/07/2019
Chia sẻ bải viết :

 

Thông báo số 1328/TB-BQLKKT của Ban Quản lý Khu kinh tế