QUYẾT TÂM XÂY DỰNG KKT VÂN ĐỒN LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA TỈNH QUẢNG NINH

Ngày đăng 08/07/2019
Chia sẻ bải viết :

Ngày 5/7/2019, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XIII đã hoàn thành các nội dung đề ra, phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, là quyết tâm xây dựng KKT Vân Đồn là động lực phát triển mới của tỉnh Quảng Ninh và tạo hiệu ứng lan tỏa trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc. Trung tâm truyền thông tỉnh trân trọng giới thiệu phát biểu bế mạc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký.


Với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, trên cơ sở nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Khóa 13 đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung chương trình được đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục theo Luật định về công tác nhân sự. Theo đó, đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với sự tín nhiệm cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh, thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương.

Chúng tôi hiểu rằng sự tin tưởng của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh là thể hiện ý chí, nguyện vọng, yêu cầu của cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đối với chúng tôi - những cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm cùng tập thể Thường trực HĐND, UBND tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, kế thừa và phát huy thành tựu đổi mới đưa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh.

Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh cùng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định để nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động phát huy hiệu lực và hiệu quả.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết quan trọng về một số nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng các dự án công trình trên địa bàn tỉnh, danh mục thu hồi đất đợt II/2019, một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Đặc biệt là các đại biểu đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo sự đồng bộ với Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1856-QĐ/TTg ngày 27/12/2018 với sự tham gia của các tư vấn hàng đầu quốc tế.

Đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt của Vân Đồn, xây dựng phát triển Khu kinh tế Vân Đồn là động lực phát triển mới cho tỉnh Quảng Ninh và lan tỏa trong vùng kinh tế trọng điểm cũng như khu vực phía Bắc.

Như chúng ta đã biết, trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp huy động và thu hút trên 57.600 tỷ đồng, trong đó trên 70% là vốn đầu tư ngoài ngân sách để xây dựng, cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và đầu tư các công trình động lực phục vụ phát triển Khu kinh tế Vân Đồn.

Đến nay, đã khánh thành đưa vào sử dụng đồng bộ các loại hình giao thông đường cao tốc, đường biển, đường hàng không hiện đại kết nối Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế; giao thông nội khu được cải thiện; dự kiến đến đầu năm 2021 sẽ hoàn thành kết nối với cao tốc từ Vân Đồn đến thành phố Móng Cái, mở ra những cơ hội lớn kết nối giao thương với khu vực Đông Bắc Á và ASEAN.

Thời gian qua, các cấp chính quyền đã siết chặt quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường. Tỉnh cũng đã báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và được chủ trương đồng ý cho phép tái thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn nhằm tạo ra thể chế hành chính thuận lợi hơn, hoạt động năng động, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Khu kinh tế Vân Đồn. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng KKT Vân Đồn sớm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy thu hút đầu tư và triển khai các dự án có quy mô lớn, đẳng cấp của các nhà đầu tư chiến lược chắc chắn sẽ tạo ra những bước phát triển đột phá, nhanh và bền vững cho Khu kinh tế Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh cũng như cả Vùng.

Trên cơ sở các ý kiến đại biểu HĐND tỉnh tham gia tại kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu, điều chỉnh, hoàn thiện Quy hoạch trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu hoàn thành trong Quý III/2019.

Cùng với đó, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời thường xuyên nắm bắt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chung.


Chỉ còn ít ngày nữa, HĐND tỉnh sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) để bàn và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ðể tổ chức tốt kỳ họp, tôi đề nghị Thường trực HÐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc các cơ quan chức năng rốt ráo tập trung chuẩn bị tốt nội dung, các báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo đúng tiến độ, trong đó cần chú ý:

Một là, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thành tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút phát triển nguồn nhân lực; khơi thông "điểm nghẽn" thiếu hụt nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nhân lực trong khu vực dịch vụ, du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các Ban HĐND tỉnh chú trọng khảo sát thực tế, lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các đối tượng thụ hưởng cũng như đối tượng chịu tác động từ các chính sách, để nâng cao chất lượng báo cáo thẩm tra, đảm bảo tính toàn diện, sát thực tiễn và có tính phản biện, làm cơ sở để HĐND tỉnh thảo luận, quyết định.

Hai là, các tổ đại biểu HÐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố nâng cao chất lượng tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, nhất là các đề xuất về giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước ở các cấp, các ngành; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan quản lý trong giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Ba là, các vị đại biểu HÐND tỉnh dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu trước để thảo luận, tham gia ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND tỉnh và rút ngắn thời gian để đổi mới kỳ họp; chủ động theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và lựa chọn các nội dung xác đáng đã kiến nghị nhiều lần mà nhiều cử tri quan tâm nhưng chậm được xem xét giải quyết, gây bức xúc trong dư luận để chất vấn tại Kỳ họp HĐND tỉnh.

 

qtv.vn