HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP 2019

Ngày đăng 05/07/2019
Chia sẻ bải viết :


Trong 2 ngày 4 và 5/7/2019, tại trụ sở Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long (KCN Hải Yên, Tp Móng Cái). Ban Quản lý kinh tế phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 theo Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ năm 2019.


Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế khai mạc lớp Huấn luyện

 

Đến dự có 126 đại biểu là Người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trong các KCN của 7 doanh nghiệp tại KCN Hải Yên (thành phố  Móng Cái) và KCN Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà). Tại lớp huấn luyện, các giảng viên đã trang bị cho học viên nội dung cơ bản về: Chính sách pháp luật về ATVSLĐ; công tác tổ chức quản lý và thực hiện các qui định về ATVSLĐ trong doanh nghiệp; các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất; các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ; kỹ thuật ATVSLĐ khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; cuối khóa đã tổ chức viết Bài thu hoạch, 100% các học viên đạt yêu cầu, đây là cơ sở để cấp Giấy chứng nhận cho các học viên theo quy định.
Đây là hoạt động phối hợp hằng năm của Ban Quản lý kinh tế và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh theo Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 05/QĐTTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh.

  

 

 

Một số hình ảnh Lớp huấn luyện.