TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA GẮN VỚI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

Ngày đăng 14/07/2019
Chia sẻ bải viết :

 - 6 tháng đầu năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, qua đó tạo đòn bẩy quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Chiều ngày 12/07/2019  tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Khối thi đua Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN, KCX, KKT) các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh - Khối phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH đăng cai tổ chức Hội nghị.

 


Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hoàng Trung Kiên - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh cho biết, với chủ đề thi đua năm 2019 của Khối là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá và đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2019”, ngay từ đầu năm 2019, Khối thi đua đã tích cực, chủ động phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông sớm triển khai các hoạt động thi đua năm 2019, như: Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019, đăng ký thi đua, phát động các phong trào thi đua trong toàn Khối thi đua, cũng như tại các đơn vị trong Khối...

 Ông Hoàng Trung Kiên- Phó ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh, Phó khối Thi đua các Ban Quản lý KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc (ngoài cùng bên trái)


Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch trong 6 tháng đầu năm 2019.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, đạt được những kết quả phấn khởi với chất lượng thu hút đầu tư tốt cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Cụ thể, nửa đầu năm 2019, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 255 dự án, trong đó 186 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 69 dự án đầu tư trong nước (DDI); điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 433 lượt dự án, trong đó có 354 lượt dự án FDI và 79 lượt dự án DDI; tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong 06 tháng đầu năm của dự án FDI là 2,935 tỷ USD và dự án DDI là 8.716 tỷ đồng.


Như vậy, lũy kế đến hết tháng 06/2019, các KCN, KCX, KKT của 11 tỉnh, thành phố vùng ĐBSH có 2.722 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 51.390 tỷ USD (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018); các dự án FDI đã giải ngân vốn đầu tư được 33,617 tỷ USD (đạt 66% tổng vốn đầu tư đăng ký) và 1.915 dự án DDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 353.324 tỷ đồng (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018); các dự án DDI đã giải ngân vốn đầu tư được 222.292 tỷ đồng (đạt 63% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch các KCN được thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố vùng ĐBSH có 80 KCN đi vào hoạt động, với tổng diện tích đất là 14.235ha, trong đó có 69 KCN đã có trạm xử lý nước thải tập trung.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trong KCN, KKT.

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các KCN được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng hạ tầng các dự án, góp phần thúc đẩy công tác xúc và tiến thu hút đầu tư.

Đặc biệt, các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Một số chỉ tiêu quan đạt được: Tổng doanh thu đạt 954.969 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 25,44 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt 16,39 tỷ USD; nộp ngân sách đạt 19.879 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 1.029.779 người lao động.

Các hoạt động khác, như: công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn lao động - an toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra, kiểm tra, quản lý lao động... trong các KCN, KCX, KKT được các thành viên trong Khối tích cực triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các KCN tại 11 địa phương khu vực ĐBSH không xảy ra vụ việc nào gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, không xảy ra vụ cháy, nổ lớn hay các vụ liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm; cơ bản các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đều có ý thức chấp hành, thực hiện tốt các quy định. Đồng thời, những đơn vị sai phạm đã được nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục hoặc xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra, các ban quản lý đã kịp thời hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý môi trường, đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính, đảm bảo chế độ cho người lao động…

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được các ban quản lý đặc biệt quan tâm chỉ đạo và thực hiện toàn diện. Các thủ tục hành chính đều được các đơn vị trong Khối thi đua cắt giảm thời gian giải quyết trên 55% so với thời gian quy định; thực hiện công bố, công khai, minh bạch Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên website của cơ quan, đơn vị và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh/thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cơ quan được đảm bảo; công tác đảng, đoàn thể tiếp tục được thực hiện tốt, giúp đảm bảo sự thống nhất, ổn định trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019


Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSH cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, phát động và thực hiện tốt Phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2020 nhằm phát huy sức mạnh của Khối thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019, kế hoạch 5 năm (2016-2020), lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ba là, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh/thành phố phát động. Đặc biệt, đổi mới hình thức tuyên truyền, triển khai công tác thi đua, khen thưởng sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện phong trào thi đua với việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Năm là, chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019; xây dựng chương trình/kế hoạch cụ thể để có giải pháp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội.

Sáu là, xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới được thực hiện từ cơ sở; chỉ đạo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.

Bảy là, công tác  đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể, người lao động trực tiếp sản xuất để động viên, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị, để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong 6 tháng cuối năm 2019, ông Phạm Minh Phương - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua các tỉnh ĐBSH đề nghị các Ban Quản lý cần có văn bản kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, mà các ban đang phải đối mặt.


“Mặt khác Khối Thi đua cần tập hợp các ý kiến của các Ban Quản lý gửi lên Vụ Quản lý các Khu kinh tế để tổng hợp trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng giải quyết”, ông Phương nói.

Bên cạnh đó, ông Phương lưu ý các thành viên trong Khối Thi đua tiếp tục quan tâm triển khai tốt các phong trào thi đua sâu rộng để công tác thu đua khen thưởng thực sự đạt chất lượng, hiệu quả cao và có sức lan tỏa đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT và các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT.

 


Ông Phạm Minh Phương- Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương, đại diện đơn vị Khối trưởng Khối Thi đua các tỉnh ĐBSH


Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh ĐBSH đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Ông Trung đặc biệt đánh giá cao hiệu quả sử dụng đất của các KCN, KCX, KKT khu vực ĐBSH đã đem lại những kết quả tích cực, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng đã tác động quan trọng đến hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT, góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư và phát triển các KCN, KKT.

Về những ý kiến, kiến nghị của các thành viên Khối Thi đua liên quan đến những khó khăn, vướng mắc của các ban quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong quá trình triển khai hoạt động (việc thực hiện các Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch... và các Luật chuyên ngành.), Phó Vụ trưởng Trần Quốc Trung đã giải đáp, phân tích cụ thể, đầy đủ, chính xác những hạn chế cũng những điểm sáng trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về KCN, KCX, KKT để các ban có thể áp dụng thực tế tại địa phương.

“Bên cạnh việc kiến nghị bằng văn bản đến các bộ chuyên ngành về khó khăn, vướng mắc của các ban trong quá trình thực thi các luật định, các thành viên trong Khối Thi đua cần có văn bản báo cáo lãnh đạo tỉnh để tỉnh có tiếng nói mạnh mẽ hơn kiến nghị đến Chính phủ và các cơ quan Trung ương...”, ông Trung cho biết.

Trong định hướng phát triển các KCN bền vững tại địa phương, ông Quốc Trung nhấn mạnh một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các ban quản lý là công tác quy hoạch với tầm nhìn 2021-2030 (nội dung chiến lược cấp quốc gia về phát triển KCN trong 10 năm tới).

 


Ông Trần Quốc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Thay mặt Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua khen thưởng của Khối Thi đua, đặc biệt vai trò lãnh đạo của Trưởng Khối, Phó Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh ĐBSH. Đồng thời, cho biết, 6 tháng cuối năm 2019, Khối Thi đua cần tham gia tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, hiệu quả và đạt được nhiều thành tích cao nhất để đóng góp tích cực cho nhiệm vụ phát triển các KCN, KKT. Đặc biệt chú trọng hoạt động chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua, các sự kiện của ngành, của địa phương.

Về phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2019-2025, bà Hương cho biết, sắp tới Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức phát động trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông sẽ lựa chọn 1-2 ban quản lý tiêu biểu làm điểm, vì vậy, các ban cần đưa nội dung thi đua này để triển khai kế hoạch hoạt động trong đơn vị. Đối với phong phong trào thi đua đồng hành cùng doanh nghiệp, Khối Thi đua phải đưa ra các mục tiêu, tiêu chí cụ thể để làm căn cứ cho các ban triển khai các giải pháp thực hiện.

“Sắp tới Luật Thi đua- Khen thưởng sẽ lấy ý kiến tại địa phương, đề nghị các Ban Quản lý tích cực tham gia đóng góp ý kiến để đóng góp thiết thực, hiệu quả cho thành công của Luật”, Bà Hương cho biết.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của Khối thi đua trong năm 2018, tại Hội nghị sơ kết thi đua năm 2019, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông Bùi Thị Thu Hương đã trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc nhất trong Khối (tặng Cờ Thi đua cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc; tặng Bằng khen cho Ban Quản lý KKT Hải Phòng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương và Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh).

 


Bà Bùi Thị Thu Hương- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)Trao tặng Cờ Thi đua của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình và Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Ban Quản lý KKT Hải Phòng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương và Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh

 

 

Nguyễn Hằng - kinhtevadubao.vn