THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHIỆP TEXHONG – HẢI HÀ THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP – CẢNG BIỂN HẢI HÀ

posted on 18/03/2016
Chia sẻ bải viết :

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Texhong – Hải Hà thuộc Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.


Theo đó, Khu công nghiệp Texhong - Hải Hà của Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam làm Chủ đầu tư có quy mô diện tích 660 ha, thuộc Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà. Thời hạn hoạt động của KCN là 50 năm kể từ ngày được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 25-4-2014; điều chỉnh lần thứ nhất ngày 05/02/2016.


Đây là Khu công nghiệp có tính chất phát triển đa ngành, chủ yếu bố trí các nhà máy công nghiệp đa ngành nghề, công nghiệp hoàn thiện sản phẩm dệt may, công nghiệp dệt may và phụ trợ dệt may. Đây cũng là Khu công nghiệp phát triển mang tính linh hoạt được đầu tư đồng bộ các hạng mục cơ sở hạ tầng chức năng, đem đến sự thuận tiện và an toàn cho các nhà đầu tư, đồng thời hài hòa với các khu vực đô thị và khu nhà ở công nhân lân cận. Hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, bao gồm các công trình hành chính công cộng, dịch vụ, giao thông, trạm điện, nhà máy xử lý nước thải, nhà máy cấp nước sạch, cấp hơi nước và nhiên liệu, xử lý thu gom rác

Phối cảnh Dự án Khu công nghiệp – cảng biển Hải Hà

UBND tỉnh giao Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam có trách nhiệm đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN Texhong – Hải Hà theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Công ty phải có trách nhiệm quản lý, bảo đảm vệ sinh khu vực xung quanh, đảm bảo an toàn và phòng, chống cháy nổ; thực hiện duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng toàn khu…

UBND Tỉnh cũng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trực tiếp thực hiện quản lý nhà nước đối với KCN - Texhong Hải Hà; chủ trì đề xuất lập kế hoạch đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN và phối hợp với các sở ngành, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát chủ đầu tư KCN, các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật./.


ĐT - BQL