TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CƠN BÃO SỐ 3 (WIPHA)

Ngày đăng 01/08/2019
Chia sẻ bải viết :


Ủy ban nhân dân tỉnh có Công điện khẩn số 10/CĐ-UBND ngày 31/7/2019 về chủ động các biện pháp phòng chống bão số 3- WIPHA (gửi kèm).

Để triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 (WIPHA) đối với địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế phân công cụ thể như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban: phụ trách địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái (gồm thành phố Móng Cái và 09 xã, thị trấn của huyện Hải Hà), Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh – huyện Hải Hả, Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn huyện Bình Liêu; trực tiếp có mặt tại địa bàn để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác chuẩn bị, phòng, chống mưa bão và khắc phục hậu quả. 

Phân công đồng chí Vũ Quang Thành (số điện thoại: 0846258668) - Trưởng văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là đầu mối công tác tham mưu, theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo.

2. Đồng chí Vũ Văn Đát – Phó Trưởng Ban: phụ trách địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn, trực tiếp có mặt tại địa bàn để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác chuẩn bị, phòng, chống mưa bão và khắc phục hậu quả. 

Phân công đồng chí Nguyễn Lưu Trung (số điện thoại: 0913582668) - Trưởng văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Vân Đồn là đầu mối công tác tham mưu, theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo.

3. Đồng chí Hoàng Trung Kiên – Phó Trưởng Ban: phụ trách địa bàn các khu công nghiệp tại thành phố Hạ Long, thị xã Quảng Yên (Cái Lân, Việt Hưng, Sông Khoai, Đông Mai, Đầm Nhà Mạc); trực tiếp có mặt tại địa bàn để nắm bắt tình hình, chỉ đạo công tác chuẩn bị, phòng, chống mưa bão và khắc phục hậu quả. 

Phân công đồng chí Vũ Anh Tuấn (số điện thoại: 0904440500) - Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp là đầu mối công tác tham mưu, theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo.

4. Đồng chí Phạm Thanh Thủy – Phó Trưởng ban: thường trực tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh tại các địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế.

Phân công đồng chí Bùi Hồng Long (số điện thoại: 0918443288) – Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thường trực và theo dõi diễn biến mưa bão, cập nhật tình hình công tác chuẩn bị, phòng, chống mưa bão tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu.

5. Phân công đồng chí Đặng Văn Ngọc (số điện thoại: 0983057688) – Phó trưởng Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng phụ trách theo dõi công tác chuẩn bị, phòng chống bão và khắc phục hậu quả của các dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư.

6. Phân công các đồng chí: Vũ Văn Đạm – Chánh Văn phòng, Nguyễn Huy Thái – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư, Nguyễn Mạnh Hoạch – Trưởng phòng Hỗ trợ Giám sát hoạt động đầu tư, Ngô Bá Trọng – Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng chủ động, thường xuyên sẵn sàng ứng trực để triển khai công tác chuẩn bị, phòng, chống mưa bão tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

7. Các đơn vị chủ đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp chủ đầu tư các dự án hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh: 

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24giờ, kiểm tra, thống kê và có phương án bổ sung ngay các phương tiện, thiết bị, hậu cần và lực lượng theo đúng phương châm “4 tại chỗ”, phân công lãnh đạo phụ trách hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi chặt chẽ diễn biến, tình hình của bão để chủ động đối phó và xử lý kịp thời các tình huống; thường xuyên báo cáo kết quả triển khai về Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền sở tại. Kiểm tra và có phương án bảo vệ các hạng mục công trình đã và đang thi công; Cử cán bộ thường trực trên công trường để đối phó với nguy cơ bất thường; giữ liên lạc thường xuyên với Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền địa phương;  Sẵn sàng huy động máy móc (máy xúc, ô tô, cần cẩu...) và nhân lực để xử lý khắc phục sự cố do bão lũ gây ra cho công trình cũng như các khu vực khác trên địa bàn khi có yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế, chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền.

Theo dự báo hướng đi của Bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN, PCCC của Ban Quản lý Khu kinh tế, các bộ phận trực thuộc, các đơn vị chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, ác doanh nghiệp chủ đầu tư các dự án hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh nghiêm túc theo dõi chặt chẽ diễn biến, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, nghiêm túc thực hiện việc tổng hợp và báo cáo kịp thời, thường xuyên kết quả triển khai và biện pháp ứng phó với bão. 

Số điện thoại thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN- Ban Quản lý Khu kinh tế: 02033.835166- 02033.836573; Di động: 0918443288; email: honglongmt@gmail.com; fax: 02033.838022. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo để Trưởng các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.

 

TNMT