CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG MƯA LỚN GÂY NGẬP LỤT, LŨ ỐNG, LŨ QUÉT VÀ SẠT LỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

posted on 04/09/2019
Chia sẻ bải viết :

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 31/8/2919 về chủ động các biện pháp phòng chống mưa lớn gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở trên địa bàn Tỉnh (chi tiết gửi kèm theo). 

Để triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 31/8/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các đơn vị doanh nghiệp đầu tư các dự án thứ cấp trong KCN, KKT và các nhà thầu thi công xây dựng tại các KCN, KKT chủ động triển khai các biện pháp phòng chống mưa lớn gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu chung:

Thường xuyên cập nhật, theo dõ chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt gây ra để chủ động, sẵn sàng có phương án đề phòng, đảm bảo an toàn, chủ động đối phó và xử lý kịp thời các tình huống.
Thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm soát, cử người trực, canh gác 24/24 h và có biển cảnh bảo tại các vị trí có nguy cơ nguy hiểm; Bố trí lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng theo đúng phương châm “4 tại chỗ” khi có yêu cầu, hướng dẫn, của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

2. Đối với các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Chủ động thực hiện theo kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị mình. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để huy động ứng cứu, chủ động khắc phục kịp thời sự cố do mưa lớn gây ra và đề phòng lũ quét, sạt lở đất ngập lụt...; Cử cán bộ thường trực tại đơn vị, giữ liên lạc thường xuyên với Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền địa phương.
Đề nghị các đơn vị chủ động rà soát theo phân công đối với các vị trí thường xuyên có nguy cơ về ngập úng cục bộ, sạt lở đất đá để chủ động có giải pháp phòng ngừa, xử lý: Khu vực đồi Ghềnh Táu thuộc dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng và kho bãi container- Công ty CP Cảng Thái Hưng tại KCN Cái Lân; Khu vực đoạn cuối tuyến của Đường RD 01 thuộc KCN Cái Lân; Khu vực tuyến mương thoát nước và Khu vực đồi Ghềnh Võ tại KCN Texhong Hải Hà; Khu vực tuyến đường 341 tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; các khu khai thác đất tại KKT Vân Đồn.

3. Đối với các đơn vị, nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn KCN, KKT

Chủ động có các giải pháp, biện pháp xử lý ngay các điểm để thoát nước, tuyệt đối không để xảy ra các điểm ngập lụt cục bộ trên tuyến công trình đang thi công hoặc khu dân cư liền kề ngập lụt do thi công; Thực hiện nghiêm việc tổ chức kiểm soát, cử người trực, canh gác thường xuyên và có biển cảnh báo tại các vị tri bị ngập lụt; Kiểm tra hệ thống lán trại trên công trường, nếu không đảm bảo an toàn kiên quyết di chuyển cán bộ và công nhân đến nơi an toàn; 

Kiểm tra và có phương án bảo vệ các hạng mục công trình đã và đang thi công; Cử cán bộ thường trực trên công trường để đối phó với nguy cơ bất thường; giữ liên lạc thường xuyên với Ban Quản lý Khu kinh tế và chính quyền địa phương;  Sẵn sàng huy động máy móc (máy xúc, ô tô, cần cẩu...) và nhân lực để xử lý khắc phục sự cố do bão lũ gây ra cho công trình cũng như các khu vực khác trên địa bàn khi có yêu cầu của Ban Quản lý Khu kinh tế, chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền.

Do tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h; nghiêm túc thực hiện việc tổng hợp và báo cáo kịp thời, thường xuyên kết quả triển khai và biện pháp phòng chống mưa lớn gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ban Quản lý Khu kinh tế yêu cầu Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp trong KCN, KKT, các nhà thầu thi công xây dựng tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện và phối hợp triển khai các nội theo chỉ đạo.

Số điện thoại thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN- Ban Quản lý Khu kinh tế: 02033.835166- 02033.836573; Di động: 0918443288; email: honglongmt@gmail.com; fax: 02033.838022.

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo để các đơn vị được biết, phối hợp thực hiện./.