TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG MÙA HANH KHÔ NĂM 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

posted on 25/10/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7524/UBND-NC ngày 18/10/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2019-2020. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh và để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra cháy, nổ và thiệt hại trong mùa hanh khô 2019- 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp/nhà đầu tư thứ cấp và các nhà thầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) thực hiện các nội dung sau:

1. Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: số 7524/UBND-NC ngày 18/10/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2019-2020; số 1230/UBND-NC ngày 01/3/2019 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2019; số 3373/UBND-NC ngày 20/5/2019 về việc tăng cường công tác PCCC thực hiện Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-BQLKKT ngày 27/6/2019) để thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy trong mùa hanh khô năm 2019-2020 trên địa bàn các KCN, KKT (Các tài liệu liên quan đã được đăng tải trên trang website của Ban Quản lý Khu kinh tế theo địa chỉ: www.qeza.gov.vn).

2. Giám đốc/Người đứng đầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện khắc phục các tồn tại, nội dung đã kiến nghị ghi tại Biên bản trong đợt kiểm tra dịp tháng 6/2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế theo Kế hoạch số 134/KH-CAT-PC07 ngày 23/5/2019 Công an tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra chuyên đề PCCC cơ sở trong KCN, Cụm CN, cơ sở sản xuất năm 2019, trong đó lưu ý: (1) Kiện toàn hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an; (2) Thực hiện thẩm duyệt và nghiệm thu các nhà xưởng đảm bảo an toàn PCCC trước khi đưa vào hoạt động; (3) Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ; (4) Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở theo quy định tại Điều 16, Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

Tiếp tục tự rà soát, kiểm tra và nghiêm túc thực hiện “Tiêu chí cơ sở (theo Luật Phòng cháy chữa cháy) thuộc khu công nghiệp đạt chuẩn về phòng cháy, chữa cháy ban hành kèm theo Quyết định số 1692/2016/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh đã triển khai đến các doanh nghiệp.

3. Các doanh nghiệp/chủ đầu tư kịp thời kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, PCCC tại các doanh nghiệp đảm bảo chỉ đạo công tác PCCC kịp thời, hiệu quả; tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức công tác PCCC; tập trung tuyên truyền, huấn luyện kiến thức phòng ngừa cháy, nổ; kỹ năng nhận biết, phát hiện sớm đám cháy, kỹ năng xử lý tình huống cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn khi có cháy; đầu tư kinh phí trang thiết bị bổ sung phương tiện PCCC&CNCH phù hợp, đáp ứng yêu cầu PCCC tại chỗ. Chủ động phối hợp tăng cường các biện pháp PCCC, tuyên truyền kiến thức pháp luật, ý thức tự giác trong công tác phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp.

Trường hợp có sự cố xảy ra về PCCC yêu cầu doanh nghiệp phản ánh kịp thời về Ban Quản lý Khu kinh tế, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH-Công an tỉnh, các cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý, ứng phó. 

Thông tin đầu mối liên hệ: Ban Quản lý Khu kinh tế, điện thoại: 0203.382.0212; 0203.3836.643; hoặc ông Vũ Anh Tuấn-Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp (Điện thoại: 0904.440.500); ông Vũ Quang Thành- Trưởng Văn phòng Đại diện tại KKTCK Móng Cái (Điện thoại: 0846.258.668); Ông Nguyễn Lưu Trung- Trưởng Văn phòng Đại diện tại KKT Vân Đồn (Điện thoại: 0913.582.668). 

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Giám đốc/Người sử dụng lao động các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh quan tâm, nghiêm túc thực hiện./.

 

QLDN