THÔNG BÁO 225/TB-UBND NGÀY 7/11/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI 11 KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Ngày đăng 20/11/2019
Chia sẻ bải viết :

“…Kết luận chỉ đạo của Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Thông báo số 225/TB-UBND ngày 07/11/2019, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương phải thay đổi cách tư duy, cách nhìn, phương pháp tiếp cận về phát triển các KCN trong tình hình mới. Do vậy phải thay đổi phương pháp thu hút đầu tư để phát triển các KCN với quan điểm: tỉnh Quảng Ninh cởi mở trong thu hút đầu tư với nhiều cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ nhà đầu tư, tuy nhiên tỉnh không thu hút bằng mọi giá, chỉ tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhưng tuyệt đối không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Với yêu cầu phát triển các KCN theo hướng hiện đại, cần phải thay đổi phương pháp quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và tính khoa học, quản lý cao, ứng dụng công nghệ trong quản lý; đồng thời đề xuất các biện pháp giám sát, đảm bảo chỉ thu hút các dự án thứ cấp theo đúng định hướng của tỉnh, kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng và các cam kết bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư...”


Ngày 06/11/2019, tại Trụ sở UBND Tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát thực trạng triển khai 11 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (về đất đai, chính sách, tiến độ, tỷ lệ lấp đầy, diện tích còn lại, vấn đề môi trường, các khó khăn, vướng mắc ...). Cùng dự họp có các đồng chí: Vũ Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bùi Văn Khẳng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Ngọc Vinh - Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Ngọc Thu - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Hoài Sơn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở Công Thương, Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Vũ Văn Đát - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Nguyễn Hữu Đuyến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hoàng Đình Sáu - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Vương Đình Việt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vũ Văn Kinh - Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, Phạm Xuân Đài – Chủ tịch UBND huyện Hải Hà, Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long, Nguyễn Hữu Nhã - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ; lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh, Công ty Nước sạch Quảng Ninh và đại diện lãnh đạo Chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe Ban Quản lý Khu kinh tế báo cáo thực trạng triển khai 11 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (về đất đai, chính sách, tiến độ, tỷ lệ lấp đầy, diện tích còn lại, vấn đề môi trường, các khó khăn, vướng mắc ...); ý kiến phát biểu của đại diện các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN, ý kiến phát biểu của các Sở, ngành, địa phương, ý kiến tham gia của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:
Quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm 11 KCN, với tổng diện tích trên 11.700 ha. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 10 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN (thuộc ranh giới 08/11 KCN trong quy hoạch phát triển KCN của Thủ tướng Chính phủ) với tổng diện tích trên 4.750ha; trong đó 06 KCN đã có chủ đầu tư hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, bao gồm: KCN Hải Yên, thành phố Móng Cái; KCN Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà; KCN Cái Lân, KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long; KCN Đông Mai, KCN Nam Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. Đến nay, quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sản xuất trong nước đầu tư, kinh doanh, đóng góp ngân sách, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng và đóng góp của các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN và các doanh nghiệp, nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN. Tuy nhiên, mặc dù có diện tích lớn, vị trí thuận lợi và được ưu tiên đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kết nối nhưng hiệu quả thu hút đầu tư vào các KCN còn rất hạn chế, các doanh nghiệp đã đầu tư vào các KCN nhiều doanh nghiệp còn sử dụng công nghệ lạc hậu, sản xuất kém hiệu quả; đôi khi còn để ảnh hưởng đến môi trường ... và chưa đáp ứng được yêu cầu theo quy hoạch được duyệt do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Để phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh theo đúng định hướng, đạt hiệu quả trong thời gian tới, Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương phải thay đổi cách tư duy, cách nhìn, phương pháp tiếp cận về phát triển các KCN trong tình hình mới. Do vậy phải thay đổi phương pháp thu hút đầu tư để phát triển các KCN với quan điểm: tỉnh Quảng Ninh cởi mở trong thu hút đầu tư với nhiều cơ chế, chính sách cụ thể hỗ trợ nhà đầu tư, tuy nhiên tỉnh không thu hút bằng mọi giá, chỉ tập trung thu hút các dự án sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhưng tuyệt đối không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Với yêu cầu phát triển các KCN theo hướng hiện đại, cần phải thay đổi phương pháp quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và tính khoa học, quản lý cao, ứng dụng công nghệ trong quản lý; đồng thời đề xuất các biện pháp giám sát, đảm bảo chỉ thu hút các dự án thứ cấp theo đúng định hướng của tỉnh, kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng và các cam kết bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư...

2. Xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ lấp đầy các KCN còn hạn chế, vì vậy, yêu cầu các Chủ đầu tư hạ tầng các KCN tập trung ưu tiên nguồn lực, bố trí đủ kinh phí, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể công tác bồi thường, GPMB gửi các Sở, Ban, ngành và UBND các địa phương để thống nhất theo dõi, giám sát và thường xuyên phối hợp kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, trước mắt tập trung vào các KCN như: KCN Bạch Đằng, KCN Nam Tiền Phong, KCN Bắc Tiền Phong, KCN Sông Khoai, thị xã Quảng Yên và KCN Việt Hưng, thành phố Hạ Long.

3. Đối với các KCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng (KCN Quán Triều, thị xã Đông Triều; KCN Tiên Yên, huyện Tiên Yên; KCN phụ trợ ngành than, thành phố Cẩm Phả): Giao Ban Quản lý Khu kinh tế là đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng theo quy định, đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm trong triển khai các dự án hạ tầng KCN.

4. Liên quan đến việc khai thác nguồn vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng các KCN: Giao Sở Xây dụng là cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đế nghiên cứu, hướng dẫn các nhà đầu tư, chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh về việc khai thác, sử dụng nguồn vật liệu phục vụ san lấp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với UBND các địa phương, đề xuất các khu vực đất hoặc cát trên địa bàn tỉnh trong đó ưu tiên nguồn đất san lấp để phục vụ các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN.

5. Về việc kết nối hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông... đến chân hàng rào KCN: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế là đầu mối, phối hợp với các Sở, ngành, Công ty Điện lực Quảng Ninh, Công ty nước sạch Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với các Chủ đầu tư hạ tầng KCN để thống nhất phương án sớm hoàn thiện hạ tầng đấu nối cho các Dự án.

6. Về công tác xúc tiến đầu tư: Yêu cầu các Chủ đầu tư hạ tầng KCN phải tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong KCN để tạo quỹ đất sạch, đủ hạ tầng kỹ thuật, đây là điều kiện tiên quyết tạo sự hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư trong công tác xúc tiến đầu tư, bố trí thời gian tham dự các Hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề do tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại các địa phương trên cả nước.

7. Về việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở công nhân cho các KCN phục vụ thu hút và đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nghiên cứu, đề xuất cụ thể; báo cáo trong tháng 12/2019.

8. Đối với các KCN cụ thể:

8.1 Dự án xây dựng KCN và cảng Nam Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên do Công ty cổ phần KCN Tiền Phong là chủ đầu tư:

- Trên cơ sở kết quả xác định mốc giới thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, UBND thị xã Quảng Yên xác định cụ thể lại ranh giới KCN thuộc địa bàn tỉnh, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại diện tích, ranh giới KCN theo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành. Báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2019.

- Về việc nạo vét luồng sông Chanh: Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục bám sát Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam đế sớm có ý kiến đối với đề xuất thực hiện dự án nạo vét luồng sông Chanh và khu neo đậu tại thị xã Quảng Yên theo hình thức tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 168/TB-UBND ngày 22/8/2019 và ưu tiên phục vụ san lấp mặt bằng các KCN, khu đô thị tại thị xã Quảng Yên.

- Về việc phối hợp đào tạo nghề phục vụ các nhà đầu tư trong KCN: Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu cụ thể hoá mô hình kết hợp ba nhà “Nhà nước - Nhà trường - doanh nghiệp” đã giao tại Chương trình 3766/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ- CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 để chủ trì kết nối giữa chủ đầu tư hạ tầng các các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN với các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh để thực hiện đào tạo nghề theo nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp.

- Về việc bổ sung thêm quy hoạch phát triển kho cảng xăng dầu trong khu vực Đầm Nhà Mạc vào Quy hoạch phát triển hệ thong dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035: Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quan lý Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành; hoàn thành trong tháng 11/2019.

8.2 Dự án Phát triển Tổ hợp cảng biển và Khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên do Công ty cổ phần KCN Bắc Tiền Phong làm chủ đầu tư:
- Về việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng hành lang dọc tuyến đường Phong Hải - Nam Tiền Phong theo đề nghị của Chủ đầu tư KCN sử dụng ngân sách nhà nước: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 204/TB-UBND ngày 11/10/2019; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định trong tháng 11/2019.

- Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong thực hiện đầu tư xây dựng 6 đoạn đường ngang nối từ hàng rào dự án Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp đến đường Phong Hải - Nam Tiền Phong bằng nguồn vốn của nhà đầu tư sau khi được tạm giao đất và có trách nhiệm bàn giao lại, không phải bồi thường cho nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6924/UBND-XD6 ngày 25/9/2019.

8.3 Dự án xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Sông Khoai do Công ty Cố phần đô thị Amata Hạ Long là chủ đầu tư:

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan nghiên cứu phương án triển khai các dự án kinh doanh hạ tầng thứ cấp thuộc KCN Sông Khoai do các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc... thực hiện; hướng dẫn Công ty CP đô thị Amata Hạ Long trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định; hoàn thành trong tháng 11/2019.

8.4 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên do Tổng Công ty Viglacera - CTPT là chủ đầu tư:

- Yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên hoàn thành việc thu hồi, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/11/2019 để làm cơ sở hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chủ đầu tư KCN trong tháng 11/2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 204/TB-UBND ngày 11/10/2019.

- Về đề nghị hoàn trả kinh phí đầu tư nút giao thông kết nối KCN với Quốc lộ 18: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ đầu tư hạ tầng KCN thống nhất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 4686/UBND-TM2 ngày 04/7/2019; Hoàn thành trong tháng 11/2019.

- Đồng ý chủ trương đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc xem xét giãn tiến độ thực hiện Dự án: Giao Chủ đầu tư hạ tầng KCN lập hồ sơ đề nghị giãn tiến độ, trình Ban Quản lý Khu kinh tế thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định theo quy định.

8.5 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Hải Yên, thị xã Móng Cái do Tông Công ty Viglacera - CTPT là chủ đầu tư:

- Yêu cầu Chủ đầu tư hạ tầng KCN khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Móng Cái triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại Thông báo số 580-TB/BCSĐ ngàv 05/11/2019.

8.6 Dự án KCN Hoành Bồ, huyện Hoành Bồ do Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội là chủ đầu tư:

Đồng ý đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc rà soát điều chỉnh vị trí và cập nhật KCN Hoành Bồ vào quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với Quy hoạch khu vực phía Nam huyện Hoành Bồ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14/5/2019.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Chù đầu tư rà soát, xác định ranh giới cụ thể KCN Hoành Bồ; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng giữ nguyên diện tích KCN Hoành Bồ theo quy hoạch phát triển KCN của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo trong tháng 12/2019.

8.7 Dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng, thị xã Quảng Yên do Công ty TNHH MTV sửa chữa ô tô Hải Phòng là chủ đầu tư:
Về việc GPMB phần diện tích đất xen kẹp ngoài ranh giới dự án là tuyến mương thoát nước theo quy hoạch chung: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất; Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2019.

8.8 Dự án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đổi mới quản lý vận hành KCN Cái Lân mở rộng:
Giao Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm hoàn thành thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án.

8.9 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN tổ hợp công nghệ Thành Công Hạ Long (KCN Việt Hưng giai đoạn 2):
Giao Đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo toàn diện để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

8.10 KCN Tiên Yên, huyện Tiên Yên:
Đồng ý đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giữ nguyên diện tích quy hoạch KCN Tiên Yên.
Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tham mưu, đề xuất văn bản của UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giữ nguyên diện tích quy hoạch KCN, để tổ chức lập quy hoạch sớm lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng KCN này; hoàn thành trong tháng 11/2019.

 

HTGS