BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ, THÁO GỠ KHÓ KHĂN CỦA DOANH NGHIỆP.

Ngày đăng 02/12/2019
Chia sẻ bải viết :

Trong năm 2019, Công tác đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp được Ban Quản lý Khu kinh tế quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh – để tháo gỡ khó khăn cho các DN trong KCN, KKT, tỉnh và Ban Quản lý KKT đang tập trung xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ DN, như: Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, hỗ trợ DN khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào KCN, KKT; khuyến khích hỗ trợ các nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư có dự án đầu tư quy mô lớn; định kỳ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc DN để kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn cho các DN. Qua các cuộc tiếp xúc định kỳ nhằm nắm bắt thông tin hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền Ban đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hàng tháng, Ban đều chủ động giải quyết các vướng mắc trực tiếp, các đề nghị của các nhà đầu tư kịp thời, đúng quy định của pháp luật, trong đó tập trung hỗ trợ về môi trường, hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng kinh doanh đối với các nhà đầu tư. Trong năm 2019, Ban đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 30 dự án trên địa bàn.
 
- Ban đang tiếp tục hỗ trợ, phối hợp, hướng dẫn các Nhà đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đầu tư một số dự án lớn, trọng điểm để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư như: (i) Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn do Công ty CP Mặt trời Vân Đồn đề xuất (tổng vốn đầu tư dự kiến 46.595 tỷ đồng); (ii) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tổ hợp Công nghệ Thành Công Hạ Long (KCN Việt Hưng giai đoạn II) do Công ty CP KCN Tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng đề xuất (vốn đầu tư đăng ký dự kiến 1.311 tỷ đồng) và điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Việt Hưng (giai đoạn I) với vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh là 985.057.249.431 đồng, (iii) Dự án Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Vân Cảng thuộc Phân khu B8 - Con đường di sản Vân Đồn tại KKT Vân Đồn do CTCP Vân Đồn Heritage Road đề xuất (vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh dự kiến 4.984,7 tỷ đồng) ...

  
- Khi các DN đã đi vào hoạt động trong các KCN, KKT, Ban đã phân công cụ thể các phòng chuyên môn có hướng dẫn chung cho DN triển khai thực hiện...đảm bảo đúng chủ trương, giấy chứng nhận đầu tư đã cấp (về QH, ĐTM, đất đai, lao động, hồ sơ xây dựng....) Hàng tháng, Quý có định kỳ yêu cầu báo cáo, kiểm tra, đôn đốc...tháo gỡ vướng mắc...đồng thời giải quyết các vướng mắc đột xuất
- Các văn phòng Đại diện Văn phòng đại diện nắm bắt, tổng hợp tình hình triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các dự án thứ cấp trong KCN, KKT; duy trì liên lạc và phối hợp với đơn vị chuyên môn của các sở, ngành và UBND các địa phương hướng dẫn các nội dung chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, dự án hoạt động trên địa bàn KCN, KKT, cập nhật tình hình an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, tuyển và sử dụng lao động… Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn quản lý trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.
- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được Ban Quản lý Khu kinh tế xác định là công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), trong tuyển dụng lao động. Ngay từ đầu năm 2019, Ban đã xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2020, bằng việc xác định rõ các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trọng tâm thực hiện. Định kỳ ngày 5 hàng tháng, trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động; nhu cầu đào tạo, ngành nghề cần đào tạo của các doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp và đăng tải  trên Cổng thông tin điện tử của Ban tại địa chỉ: http://qeza.gov.vn  mục “Thông tin tuyển dụng lao động”.
 

- Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật, năm 2019 Ban đã phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội tổ chức 02 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 156 cán bộ, công nhân của 12 doanh nghiệp hoạt động trong các KCN: Cái Lân, Việt Hưng, Hải Yên, Texhong Hải Hà.
- Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nội dung rà soát thủ tục hành chính qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giảm từ 98 xuống 47 thủ tục.. Trong đó: 39/47 thủ tục hành chính nêu trên có thời gian giải quyết được cắt giảm từ 50% trở lên so với quy định (tương đương 82,9% tổng số TTHC của Ban), 02/47 thủ tục cắt giảm 33,3% thời gian; rà soát đưa 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh; đăng ký thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ đối với 21/21 thủ tục thuộc thẩm quyền quyết định của Ban (đạt 100%); đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với 47/47 TTHC (đạt 100%).  Không ngừng nâng cao tính minh bạch, chất lượng dịch vụ hành chính công: 
- Về lĩnh vực đất đai:  Phối hợp với các sở ngành, địa phương giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB KCN Sông Khoai, KCN cảng Nam Tiền Phong, KCN Texhong Hải Hà, KCN Việt Hưng và các dự án trọng điểm tại KKT Vân Đồn.Ban QLKKT chủ động phối hợp với UBND các địa phương có KCN và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm vướng mắc trong GPMB.
 
Với sự sát sao của tỉnh, Ban Quản lý KKT, những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại các KCN đã được tháo gỡ kịp thời. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, gắn bó lâu dài với địa phương. Đây cũng chính là động lực giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt niềm tin ở mảnh đất đầy tiềm năng này.

 

VP