THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ DIỄN ĐÀN “VĂN HÓA DOANH NGHIỆP- DOANH NHÂN VIỆT NAM”

Ngày đăng 06/12/2019
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế nhận được Văn bản số 389/CV-BTC ngày 05/12/2019 của Ban Tổ chức chương trình “Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp - Doanh nhân Việt Nam” về việc phối hợp giới thiệu đơn vị tiêu biểu tham dự chương trình, trong đó đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp giới thiệu các đơn vị tiêu biểu đạt hiệu quả kinh tế cao và có nhiều đóng góp cho địa phương để tham gia chương trình. Diện kiến tổ chức vào tháng 12/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và qua rà soát, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp và đề nghị phối hợp thực hiện cụ thể như sau:

(1) Nghiên cứu Kế hoạch số 681/KH-BTC ngày 03/102/2019, Văn bản số 389/CV-BTC ngày 05/12/2019 của Ban Tổ chức chương trình “Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp - Doanh nhân Việt Nam”.

(2) Trên cơ sở nghiên cứu, trường hợp các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham dự Chương trình vui lòng liên hệ:

- Văn phòng thường trực Ban tổ chức Chương trình “Diễn đàn Văn hóa Doanh nghiệp - Doanh nhân Việt Nam. Địa chỉ: Số 327 Phú Diễm, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02437.606.999 – 0929.581.417;  Email: bantochuc@thiduakhenthuong.org 

- Đồng thời gửi đăng ký về Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế qua hộp thư điện tử: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; số điện thoại: 0203.3836643; di động 0934.458.199.

Thời gian đăng ký: trước ngày 09/12/2019. 

Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo và trân trọng đề nghị quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện./.

QLDN