KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP NĂM 2020

Ngày đăng 30/11/2019
Chia sẻ bải viết :

 
Chiều 29/11, LĐLĐ tỉnh - Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2019; triển khai chương trình phối hợp năm 2020.

 


Quang cảnh hội nghị.

 

Năm 2019, hai cơ quan đã bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam, triển khai cơ bản đầy đủ các nội dung Chương trình phối hợp công tác đạt hiệu quả cao. Một số nội dung có sự phối hợp tốt như: Trao đổi nắm bắt tình hình các doanh nghiệp và CNLĐ được quan tâm, đã kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người lao động trong các KCN; phối hợp tập huấn pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp; tổ chức có hiệu quả các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động.


Ký kết chương trình phối hợp năm 2020.
 
Triển khai chương trình phối hợp năm 2020, hai đơn vị tiếp tục phối hợp thực hiện tốt 9 nhiệm vụ, tập trung các nội dung như: Nắm tình hình doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn; triển khai các phong trào thi đua…
 
QLDN-baoquangninh.com.vn