BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ KẾT CẤU HẠ TẦNG CÁC KCN, KKT, CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ, ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP.

Ngày đăng 07/12/2019
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh: Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các KCN, KKT, đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.
 


Hình ảnh: Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (09/10-2009- 09/10/2019)


Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các KCN, KKT:

Ban Quản lý Khu kinh tế đã  triển khai thực hiện 07 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cụ thể: Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối các Khu chức năng chính KKT Vân Đồn (Giai đoạn I nối từ đường 334 vào sân bay Vân Đồn) và đã bàn giao đưa vào sử dụng. Hoàn thành theo tiến độ 02 dự án (Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 từ KKTCK Móng Cái đến KKTCK Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà - giai đoạn I); Tuyến đường kết nối từ đường trục chính KCN cảng biển Hải Hà vào Công ty Toray (Nhật Bản). Đang thực hiện thủ tục xin gia hạn tiến độ thực hiện Dự án Tuyến đường 2,3,4 nối từ Cảng hàng không Quảng Ninh với tuyến đường trục chính KKT Vân Đồn. Đã tổ chức lựa chọn đơn vị nhà thầu thi công và đang triển khai theo tiến độ đối với: Dự án Đường trục chính từ cổng KCN kết nối với tuyến đường RD-01 KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long; Dự án đầu tư xây dựng cổng và hàng rào KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long; Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Với tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được cấp năm 2019 là 98,155 tỷ đồng (trong đó NSTW 36 tỷ đồng, NSĐP 62,155 tỷ đồng). Đến 30/11/2019 đã giải ngân 74,869 tỷ đồng, đạt 76,28%. Dự kiến giải ngân 100% theo kế hoạch năm.

Về công tác quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040. Theo đó, Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 26/02/2019; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đã được UBND tỉnh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định tại Tờ trình số 5289/UBND-TTr ngày 26/7/2019; Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định quy hoạch vào ngày 02/10/2019 và ban hành văn bản kết luận cuộc họp tại Thông báo số 367/TB-BXD ngày 08/10/2019. Ban Quản lý KKT đã phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định, các Bộ, ngành Trung ương, hội nghề nghiệp, chuyên gia phản biện, hoàn thiện hồ sơ; ngày 24/10/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 7707/UBND-TTr ngày 24/10/2019 trình duyệt lại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung; ngày 21/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo thẩm định số 148/BC-BXD trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án quy hoạch.

Quyết liệu trong tham mưu điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040: Chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung KKTCK Móng Cái được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 385/TTg-Cn ngày 04/4/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai lập, báo cáo UBND tỉnh thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và trình duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Tờ trình số 5481/UBND-TTr ngày 01/8/2019; Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch và ban hành văn bản kết luận cuộc họp tại Thông báo số 368/TB-BXD ngày 08/10/2019. Trên cơ sở Thông báo kết luận của Hội nghị thẩm định, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh cùng với đơn vị tư vấn đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ; ngày 14/10/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 7436/UBND-TTr trình duyệt lại Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung. Ngày 06/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo thẩm định số 145/BC-BXD trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh đối với: 36 hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 12 hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/500. Trình UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 03 dự án; chấp thuận địa điểm nghiên cứu, lập quy hoạch 18 dự án.

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút, quản lý đầu tư vào các KCN, KKT.


Trong năm 2019, đã tiếp đón và làm việc với gần 40 lượt đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư vào địa bàn KCN, KKT của tỉnh. Tính đến hết ngày 30/11/2019: Tổng vốn đầu tư thu hút trên địa bàn KCN, KKT tỉnh đạt khoảng 11.244 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch năm, trong đó: Nguồn vốn FDI đạt 308,86 triệu USD (tương đương 7.115 tỷ đồng) đạt 103% kế hoạch năm về thu hút FDI và nguồn vốn trong nước đạt 4.129 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2019, thu hút đạt thêm khoảng 68,0 triệu USD tương đương 1.572 tỷ đồng, nâng tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt 12.816 tỷ đồng (trong đó  vốn FDI đạt 377 triệu USD đạt 115,6% kế hoạch thu hút năm 2019).

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện và triển khai 03 Đề án quan trọng: Đề án Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành KCN Cái Lân; Đề án thành lập Khu công nghiệp hỗ trợ Thành công Việt Hưng; Đề án bổ sung Quy hoạch KKT Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển Việt Nam và thành lập KKT Quảng Yên. Hiện nay, Ban Quản lý đã bám sát các Bộ ngành trung ương và kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo giải trình theo yêu cầu.

Tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án; UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án và chủ trương điều chỉnh 02 dự án; thực hiện thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp mới/điều chỉnh Giấy CNĐKĐT đối với 04 dự án; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ về đầu tư đối với 01 dự án; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 04 dự án. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh 08 dự án cấp mới, điều chỉnh, tiếp nhận bàn giao, hướng dẫn thủ tục ký quỹ…thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp

Đến nay, trên địa bàn KCN, KKT của tỉnh có 243 dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước còn hiệu lực (bao gồm cả các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN), gồm 66 dự án FDI và 177 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư lần lượt là 2.871,8 triệu USD và 47.874 tỷ đồng. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN 11 tháng đầu năm tương đối ổn định và tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều vượt so với cùng kỳ năm 2018. Ước  hết năm 2019: Doanh thu: ước đạt  3.928 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.344 triệu USD đạt 118% KH; Tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.134 triệu USD đạt 100% KH; Nộp ngân sách đạt ước đạt 1.450 tỷ đồng bang 107% KH.

Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp: Triển khai có hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động và tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự và an toàn vệ sinh lao động; Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Tết sum vầy” cho công nhân lao động; Tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2018 và “Gặp mặt định kỳ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong KCN, KKT”, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh khen thưởng 04 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi”, 05 cá nhân đạt “doanh nhân tiêu biểu” năm 2019; Triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019..

Ban Quản lý Khu kinh tế đã xây dựng Kế hoạch số 367-KH-BQLKKT ngày 28/2/2019 về việc triển khai thu hút lao động, phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các KCN giai đoạn 2019-2020. Thường xuyên nắm bắt nhu cầu lao động của doanh nghiệp. Phối hợp triển khai các hoạt động kết nối, đối thoại và hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn để xây dựng các kế hoạch, chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu về nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng đào tạo. Định kỳ ngày 5 hàng tháng, trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động; nhu cầu đào tạo, ngành nghề cần đào tạo của các doanh nghiệp; tổng hợp và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ban tại địa chỉ: http://qeza.gov.vn  mục “Thông tin tuyển dụng lao động”...  Năm 2019 đã thu hút mới gần 2.000 lao động nâng tổng số lao động làm  việc trực tiếp tại các KCN  là 25.000 người… qua đó đã góp phần từng bước tháo gỡ nút thắt về thu hút, tuyển dụng lao động hiện nay.
Triển khai đến các doanh nghiệp trong KCN, KKT một số nội dung: Thông báo lãi xuất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐNĐ tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ về nhà ở để thu hút lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN cảng biển Hải Hà đến năm 2020, Quyết định số 327/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…
Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công gắn với công tác cải cách hành chính: Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành các Kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tập trung rà soát thời hạn và ban hành các Quyết định phân công các Phó Trưởng ban phê duyệt TTHC và ủy quyền cho Trưởng các phòng chuyên môn ký duyệt kết quả giải quyết TTHC của Ban tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đăng ký con dấu thứ hai phục vụ đóng dấu phê duyệt TTHC của Ban tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành (DDCI), qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thường xuyên duy trì hiệu quả cổng thông tin điện tử, trang Fanpage DDCI Quảng Ninh trên mạng xã hội Facebook là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước… Đến 30/11/2019, Ban Quản lý đã tiếp nhận 598 hồ sơ TTHC: đã giải quyết 592 hồ sơ (trong đó 446 hồ sơ trả trước thời hạn, đạt 75,3%; 146 hồ sơ trả đúng thời hạn, đạt 24,7%), 06 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trả. Không có trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo về CC,NLĐ của Ban có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
Với quyết tâm chính trị cao nhất triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” trên địa bàn tỉnh với 06 nhóm nội dung nhiệm vụ trọng tâm, 47 nhiệm vụ cụ thể; trong đó Ban được giao chủ trì tham mưu triển khai 01 nhiệm vụ, phối hợp triển khai 16 nhiệm vụ cụ thể... Có thể khẳng định, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2019.

QLDN