THÔNG BÁO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2019/NĐ-CP NGÀY 15/11/2019 CỦA CHÍNH PHỦ MỚI BAN HÀNH

Ngày đăng 10/12/2019
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ mới ban hành như sau:

Tên văn bản: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Số, ký hiệu văn bản: 90/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành: Ngày 15/11/2019

Người ký ban hành: Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày văn bản có hiệu lực: Ngày 01/01/2020.

Văn bản nêu trên được đăng tải toàn văn tại cổng thông tin điện tử của Chính phủ, địa chỉ http://www.chinhphu.vn và cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh theo địa chỉ http://www.qeza.gov.vn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp biết và chủ động tra cứu, thực hiện./.