TỔ CHỨC “TẾT SUM VẦY 2020” CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng 07/01/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 8784/UBND-VX2 ngày 02/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động Mừng Đảng- Mừng Xuân và chăm lo cho nhân dân, du khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 19/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân” Canh Tý 2020. Để đảm bảo các hoạt động Mừng Đảng- Mừng Xuân Canh Tý 2020 và chăm lo cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp (KCN) và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các KCN trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc đảm bảo tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập của người lao động

Đề nghị Giám đốc/Người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN của tỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách tiền lương, thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác an toàn trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Quan tâm thăm hỏi, động viên hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình có thân nhân bị chết, bị tai nạn lao động, người lao động đang mắc bệnh hiểm nghèo của các doanh nghiệp... đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, giúp cho người lao động mừng xuân, đón Tết vui tươi đầm ấm.

2. Về phối hợp tổ chức “Tết Sum vầy 2020”

(1) Đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cấp Công đoàn tổ chức thành công Chương trình “Tết sum vầy, mừng xuân, ơn Đảng” cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp KCN theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 19/12/2019, Văn bản số 8784/UBND-VX2 ngày 02/12/2019), Kế hoạch số 93/KH-LĐLĐ ngày 25/11/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động các địa phương có KCN (gửi kèm văn bản này).

(2) Các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN được Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động các địa phương lựa chọn địa điểm tổ chức “Tết sum vầy năm 2020” chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức để tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 2020 đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch đã đề ra; Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất của doanh nghiệp để tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” (như sân khấu, hội trường, market sân khấu, phướn thả, băng zône, banner tuyên truyền, nguồn điện, âm thanh loa máy, ánh sáng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường....), thời gian cụ thể như sau:

- Tại KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long: Từ ngày 14h00' ngày 10/01/2020 tổ chức khai trương gian hàng giảm giá phục vụ công nhân; từ 8h30’- 10h30’ ngày 11/01/2020 (ngày 17/12 âm lịch) tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” tại Công ty cổ phần Vinh Cơ, KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long theo Kế hoạch số 99/KH-BTC ngày 18/12/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh.

- Tại KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên: Từ ngày 14h30' ngày 10/01/2020 (ngày 16/12 âm lịch)  tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh theo Kế hoạch số 139/KH-LĐLĐ ngày 06/12/2019 của Liên đoàn Lao động thị xã Quảng Yên.

- KCN cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà: Từ ngày 14h30' ngày 15/01/2020 (ngày 21/12 âm lịch) tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Hà theo Kế hoạch số 218/KH-LĐLĐ ngày 12/12/2019 của Liên đoàn Lao động huyện Hải Hà.

- KCN Hải Yên, thành phố Móng Cái: Từ ngày 14h00' ngày 03/01/2020 (ngày 09/12 âm lịch) tại Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long theo Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ ngày 26/11/2019 của Liên đoàn Lao động thành phố Móng Cái.

(3) Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN triển khai phương án đảm bảo an ninh, an toàn, tổ chức chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật KCN, vệ sinh môi trường, cảnh quan, đặc biệt là các tuyến đường trục chính của KCN.

(4) Khuyến khích các doanh nghiệp trong KCN có đông công nhân lao động phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn cơ sở tổ chức hoặc liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn KCN tổ chức “Tết sum vầy” năm 2020 tại đơn vị, doanh nghiệp. Tùy theo điều kiện thực tế để lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, hiệu quả để chăm lo tốt nhất cho người lao động. Các doanh nghiệp có điều kiện quan tâm hỗ trợ, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi cho công nhân lao động trong “Tết sum vầy”, chung tay với tổ chức Công đoàn chăm lo, hỗ trợ và tổ chức các hoạt động đạt kết quả.

Ban Quản lý Khu kinh tế trân trọng đề nghị Giám đốc/Người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN của tỉnh và Quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN