TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA (NCOV) GÂY RA

Ngày đăng 31/01/2020
Chia sẻ bải viết :

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại Trung Quốc, đến nay đã lan rộng ra 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có khu vực Phòng Thành, Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp giáp với tỉnh Quảng Ninh đã có những ca mắc bệnh được phát hiện. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Quảng Ninh là một trong những tỉnh có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh do khách du lịch, người lao động, học tập nhập cảnh trở về từ các vùng dịch tại Trung Quốc sau thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đặc biệt, qua theo dõi và tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp, đến ngày 31/12/2019 trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh có 670 người nước ngoài (trong đó: 661 người Trung quốc, 01 người Malaysia, 03 người Nhật Bản, 05 người Hàn Quốc; Đến ngày 22/01/2020 có 610 người Trung Quốc trở về nước (có 51 người trực tại doanh nghiệp); theo báo cáo của các doanh nghiệp, đến 12h00 ngày 31/01/2020 đã có 170 người nước ngoài quay trở lại làm việc.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV); Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV); Chỉ thị số 32- CT/TU ngày 30/01/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô- na (nCoV) gây ra và chủ động phòng, chống dịch bệnh không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan và bùng phát trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại địa bàn các KCN, KKT; bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, công nhân lao động.  Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô- na (nCoV) gây ra (Kế hoạch số 173/KH-BQLKKT gửi kèm).

Ban Quản lý Khu kinh tế Ban hành kế hoạch, yêu cầu các các Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, Giám đốc, Người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT, Lãnh đạo, Trưởng các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các nội dung trên; kịp thời phản ánh, báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

QLDN