THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THAM GIA ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày đăng 09/04/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 590/PC-UBND ngày 03/04/2020 về triển khai Văn bản số 792/BKHCN-TCCB ngày 23/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 (Có văn bản gửi kèm);

Căn cứ đối tượng, điều kiện dự tuyển của chương trình đào tạo, bồi dưỡng, Ban Quản lý KKT thông báo đến các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại các các doanh nghiệp tham gia dự tuyển nếu có nhu cầu.

Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi các cá nhân, tổ chức tham gia dự tuyển đạt yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi danh sách về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo theo quy định. (Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, sổ điện thoại: 024 3826 5451; Email: visit@most.gov.vn).

 

DN