BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỔ CHỨC HỌP TRỰC TUYẾN THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CỦA DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI TẠI XÃ QUAN LẠN

Ngày đăng 13/05/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Thông báo số 52/UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc của dự án Khu du lịch sinh thái tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn của Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long, ngày 13/5/2020, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì cuộc họp trực tuyến với Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long. 
 
Tham dự cuộc họp về điểm cầu Hà Nội gồm có Ông Nguyễn Mại – Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT Công try trách nhiệm hữu hạn MTV Dịch Vụ Du Lịch VIT và các thành viên công ty. Cùng dự có đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND huyện Vân Đồn.

 

          
Phát biểu tại cuộc họp, Đ/c Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đã trao đổi những nội dung chính cần giải quyết, tháo gỡ cho Công ty để Ban Quản lý Khu kinh tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.


 

 Sau khi xem xét cân nhắc các nội dung đề xuất của Công try trách nhiệm hữu hạn MTV Dịch Vụ Du Lịch VIT cùng ý kiến trao đổi của đại diện các Sở, ngành và UBND Huyện Vân Đồn. Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp phù hợp với quy định và tình hình thực tế hiện tại.

 

VP