KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Ngày đăng 21/05/2020
Chia sẻ bải viết :

 

 

Ngày 18/5/2020 UIBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND Triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên Hợp quốc trên địa bàn tỉnh Quảng NInh

 

Kế hoạch số 87/KH-UBND