BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TRIỂN KHAI BÀN GIAO CÁC NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠN CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN

Ngày đăng 02/06/2020
Chia sẻ bải viết :

Chiều 02/6, tại Trụ sở liên cơ quan số 2, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức họp bàn giao, tiếp nhận giải quyết các TTHC và các nhiệm vụ có thời hạn tại KKT Vân Đồn giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Ban Quản lý KKT Vân Đồn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3567/UBND-XD1 ngày 01/6/2020 về việc bàn giao, tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính và các nhiệm vụ có thời hạn tại KKT Vân Đồn giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Ngày 02/6/2020, tại Trụ sở Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đã tổ chức bàn giao các toàn bộ các công việc, nhiệm vụ tại KKT Vân Đồn theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản nêu trên. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, ông Lê Hữu Phúc, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Ban Quản lý kinh tế Quảng Ninh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

 

Tại cuộc họp, hai bên đã thông qua biên bản bàn giao và rà soát các nội dung công việc, các hồ sơ có liên quan  tới các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn. Đồng thời, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã tiến hành bàn giao cụ thể những công việc, nhiệm vụ Ban đang giải quyết tại Khu kinh tế Vân Đồn cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn  theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; Những nội dung công việc mới phát sinh tại KKT Vân Đồn sẽ do Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn thụ lý, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ UBND tỉnh quy định.

 Sau khi ký biên bản bàn giao, Lãnh đạo hai Ban đã thông nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giải quyết các công việc liên quan, đảm bảo tính hiệu quả liên tục, thông suốt không bị gián đoạn trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với KKT Vân Đồn.

 

                          PHÒNG HT&GSĐT BAN QLKKT QN