DIỄN ĐÀN “DOANH NGHIỆP ASEAN+3”

Ngày đăng 08/06/2020
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 1791/KHĐT-KTĐN ngày 02/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN+3”, trong đó đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp giới thiệu, đề cử doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Diễn đàn theo đề nghị của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam- ASEAN tại Văn bản số 19/HKTSASEAN ngày 06/5/2020. Chương trình dự kiến tổ chức vào thứ 7 ngày 29/8/2020 tại Nhà Hát lớn- Thủ đô Hà Nội với 03 hoạt động chính: (1) Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN+3 thích ứng CMCN4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng”; (2) Doanh nghiệp doanh nhân tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; (3) Biểu dương Doanh nhân doanh nghiệp trong khối ASEAN+3 có nhiều đóng góp cho dự phát triển kinh tế trong khu vực và trên toàn cầu.

Để có cơ sở tổng hợp danh sách doanh nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia Diễn đàn (nêu trên) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh và qua rà soát, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các doanh nghiệp và đề nghị phối hợp thực hiện cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu Văn bản số 19/HKTSASEAN ngày 06/5/2020; Đề cương hướng dẫn đề cử của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam- ASEAN, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3757/UBND-TM1 ngày 01/6/2020, Văn bản số 1791/KHĐT-KTĐN ngày 02/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (gửi kèm văn bản này)

2. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu liên quan, đề nghị Quý Doanh nghiệp có văn bản đăng ký (kèm Danh sách đề cử và hồ sơ đăng ký tham dự) gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp trước ngày 24/6/2020  (file mềm gửi về Phòng Quản lý Doanh nghiệp, qua hộp thư điện tử: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com.

 Sau thời hạn nêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh không nhận được ý kiến phản hồi của doanh nghiệp thì được hiểu là các doanh nghiệp không đăng ký tham dự Diễn đàn.

Đầu mối liên hệ: Đ/c Công Thị Phương Anh, số điện thoại: 0203.3836643; số di động: 0888.551.984, email: congphuonganh1984@gmail.com

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và trân trọng đề nghị Quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện./.

 

QLDN