HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CÁCH LY Y TẾ

Ngày đăng 23/06/2020
Chia sẻ bải viết :

1. Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 4100/UBND-DL2 về việc điều chỉnh địa điểm cách ly tập trung theo hình thức có thu phí đối với người nước ngoài, người của các cơ quan đại diện ngoại giao nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó quy định điều chỉnh phương án bố trí địa điểm tổ chức cách ly tập trung theo hình thức có thu phí đối với người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên viên kỹ thuật, lao động có tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, nhân sự chủ chốt (sau đây gọi là chuyên gia nước ngoài) làm việc tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh... có nhu cầu cách ly tập trung tại Quảng Ninh được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện từ 00h00 ngày 20/6/2020, như sau:

(1) Đối với trường hợp nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái: Bố trí cách ly tại cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Móng Cái. Giao UBND thành phố Móng Cái bố trí cơ sở cách ly phù hợp (sau khi thống nhất với Đon vị đón chuyên gia nước ngoài).

(2) Đối với trường hợp nhập cảnh Việt Nam qua Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, thuyền viên các tầu nước ngoài cập cảng tại Quảng Ninh: Bố trí cách ly tại cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. Giao UBND thành phố Cẩm Phả bố trí cơ sở cách ly phù hợp (sau khi thống nhất với Đon vị đón chuyên gia nước ngoài).

(3) Giao UBND các thành phố: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả bố trí cơ sở cách ly phù hợp trên địa bàn đối với một số trường hợp cụ thể khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

(4) Các trường hợp nhập cảnh trước thời điểm 00h00 ngày 20/6/2020, tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở đang cánh lý đến hết thời gian cách ly theo quy định.

2. Ngày 19/6/2020, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 2519/SYT-NVY về việc triển khai công văn 3976/UBND-NV ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc giải quyết thủ tục nhập cảnh cho nhân sự người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó có xây dựng quy trình thẩm định phương án cách ly và tổ chức thực hiện cách ly (chi tiết gửi kèm văn bản này).

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nội dung như sau:

2.1. Về địa điểm cách ly tập trung: 

(1) Các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên viên kỹ thuật, lao động có tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, nhân sự chủ chốt (sau đây gọi là chuyên gia nước ngoài) có nhu cầu cách ly tập trung tại Quảng Ninh được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ động liên hệ với UBND thành phố Móng Cái để thống nhất bố trí cơ sở cách ly phù hợp, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020.

Đầu mối liên hệ hướng dẫn các doanh nghiệp địa điểm cách ly tập trung: Văn phòng HĐND & UBND thành phố Móng Cái, số điện thoại: 0203.3881.284.

(2) Các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên viên kỹ thuật, lao động có tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, nhân sự chủ chốt (sau đây gọi là chuyên gia nước ngoài) có nhu cầu cách ly tập trung tại Quảng Ninh được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập cảnh Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chủ động liên hệ với UBND thành phố Cẩm Phả để thống nhất bố trí cơ sở cách ly phù hợp, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020.

Đầu mối liên hệ hướng dẫn các doanh nghiệp địa điểm cách ly tập trung: Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả, số điện thoại: 0203.3727.398; Bà Quách Thị Hà Giang, số điện thoại: 0347.888.555. 

2.2. Phương án cách ly y tế, hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cách ly.

(1) Về phương án đón, cách ly: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Lao động- TBXH, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh thẩm định, phê duyệt phương án đón, cách ly do các doanh nghiệp xây dựng đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh (thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3976/UBND-NV ngày 15/6/2020).

(2) Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án cách ly bao gồm: 

+ Văn bản của UBND tỉnh đồng ý chuyên gia sẽ được vào làm việc; 

+ Phương án cách ly y tế (do các đơn vị, doanh nghiệp lập, gửi Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định);

+ Văn bản đồng ý của địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký địa điểm cách ly; 

+ Văn bản đồng ý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về bố trí phương tiện vận chuyển cách ly (nếu doanh nghiệp đón người nước ngoài đề nghị), hoặc văn bản đồng ý của Công an tỉnh (nếu đơn vị bố trí đi bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ sở cách ly).

(3) Đầu mối tiếp nhận, thẩm định hồ sơ phương án cách ly y tế: Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, số điện thoại: 0203.3825.506; Bà Phạm Thị Hoa, số điện thoại: 0912.088.152. 

(Gửi kèm Văn bản số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh; Văn bản số 2519/SYT-NVY ngày 19/6/2020 của Sở Y tế).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN có nhu cầu đón chuyên gia nước ngoài vào làm việc nghiêm túc triển khai, thực hiện./.