THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH QUẢNG NINH

Ngày đăng 15/07/2020
Chia sẻ bải viết :

 

Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh vận động toàn dân tham gia các hoạt động " Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2019)

 

Toàn thư