TRIỂN KHAI MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 28/07/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 5030/UBND-DL1 ngày 23/7/2020 về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; Văn bản số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020 về việc triển khai một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19.  Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch nhằm hạn chế tối đa sự lây lan trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp trong KCN, KKT thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp thứ cấp, tổng thầu, nhà thầu thi công trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 5030/UBND-DL1 ngày 23/7/2020, số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020 gửi kèm theo và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại địa chỉ (http://www.qeza.gov.vn).

1.1. Thông báo đến toàn thể người lao động nội dung: “người đến từ, đi qua Đà Nẵng từ ngày 12/7/2020 đến nay, phải khai báo đầy đủ với cơ quan y tế; chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tại nhà; trong trường hợp có dấu hiệu bất thường (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...) phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 phải thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định”.

1.2. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu thi công trong các KCN, KKT triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh bình thường, nhằm ổn định, phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới.

1.3. Kiểm tra, rà soát, củng cố lại hệ thống phòng dịch tại đơn vị, doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch; Tiếp tục đề cao cảnh giác, không để sai lầm, khuyết điểm, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh; Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ với những tình huống phức tạp nảy sinh (nếu có).

1.4. Duy trì nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, trang bị và khuyến cáo người ra vào vào sử dụng nước sát khuẩn thường xuyên. 

2. Tiếp tục thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp); số điện thoại: 0203.3836643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com. 


Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN, KKT nghiêm túc triển khai, thực hiện./.