BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI KCN TEXHONG, KCN HẢI YÊN

Ngày đăng 03/08/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Chỉ thị số 40- CT/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Thông báo Kết luận số 128/TB-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về nội dung triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Ngày 03/8/2020 Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đã đi kiểm tra thực tế tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Texhong Hải Hà, huyện Hải Hà và Khu công nghiệp Hải Yên, thành phố Móng Cái.

 

 

Qua thị sát và làm việc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn đề nghị:

1. Các đơn vị, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp/ nhà đầu tư quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 05-TB/BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh và Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ động, bình tĩnh, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, của tỉnh Quanrg Ninh theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, nhất là Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020, số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020; Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong thời điểm hiện nay, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo không để nảy sinh mầm bệnh trên địa bàn; giữ vững địa bàn an toàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; lưu ý đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự, nhất là trên không gian mạng. 

2. Đẩy mạnh thông tin, thường xuyên, liên tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của tỉnh tới toàn thể người lao động; không để người lao động lơ là, chủ quan với dịch bệnh, thực sự có trách nhiệm, chủ động tự phòng, tránh bảo vệ bản thân, gia đình mình, góp phần bảo vệ cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp không chấp hành các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nào để nảy sinh mầm bệnh, phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong nội bộ do không được kiểm soát tốt, lơ là, chủ quan, thiếu sâu sát, cụ thể thì người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh.

3. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bện Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: số 5030/UBND-DL1 ngày 23/7/2020, số 5060/UBND-DL1 ngày 26/7/2020 đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cụ thể hóa triển khai tại Văn bản số 638/BQLKKTQN-DN ngày 27/7/2020.

4. Các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các lực lượng chức năng liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các trường hợp đến từ, đi qua Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến nay thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe. Trong đó, các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19 phải thực hiện cách ly, theo dõi y tế theo quy định; các trường hợp có liên quan đến các khu vực có nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện bất thường (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực...) phải thực hiện ngay việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế theo quy định.

Thực hiện nghiêm Văn bản số 3051/SYT-NVY ngày 30/7/2020 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc triển khai Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh, trong đó:

+ Các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp danh sách những trường hợp đến, ở, đi về hiện từ các địa phương có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (tính từ ngày 01/7/2020) hiện đang lưu trú trên địa bàn cho đơn vị y tế địa phương (Phòng Y tế, Trung tâm Y tế) để giám sát theo dõi theo quy định chuyên môn về phòng, chống dịch.

+ Tuyên truyền, vận động tất cả người dân đến, ở, đi về từ các địa phương có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng (Đà Nẵng…) từ ngày 01/7/2020, chủ động khai báo y tế và liên hệ với cơ sở y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. 

5. Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN tăng cường kiểm soát các hoạt động vào, ra trong KCN, thực hiện kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp thứ cấp, nhà thầu thi công và đơn vị cung ứng dịch vụ trong KCN… nếu không đảm các quy định về phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động cần kịp thời dừng hoạt động, cách ly và báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xem xét, giải quyết theo quy định. 

6. Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan chức năng rà soát người nước ngoài của doanh nghiệp cư trú trên địa bàn. Người nước ngoài cư trú, làm việc bất hợp pháp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và trục xuất về nước. 

 

QLDN