THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 1894-TB/TU NGÀY 18/8/2020 CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, CÔNG ĐIỆN SỐ 15/CĐ-UBND CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ngày đăng 19/08/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Thông báo số 1894-TB/TU ngày 18/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 18/8/2020; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch nhằm hạn chế tối đa sự lây lan trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các KCN, KKT của tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp chỉ đạo, phổ biến Thông báo số 1894-TB/TU ngày 18/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 18/8/2020; Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (gửi kèm). 

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương cung cấp thông tin về người lao động đến từ/đi qua vùng dịch đặc biệt là những vùng có dịch của các tỉnh: Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn. Đảm bảo chính xác, không để bỏ sót, nhất là các trường hợp F1, F2.

3. Các doanh nghiệp bố trí lực lượng lao động đảm bảo yêu cầu sản xuất, kinh doanh nhưng đồng thời thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: 

3.1. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng trực tiếp chỉ đạo sản xuất và lực lượng lao động tại doanh nghiệp, đảm bảo dãn cách tối thiểu tại nơi làm việc, căng tin, phương tiện vận chuyển.

3.2. Trang bị phòng hộ cho công nhân lao động (khẩu trang, nước sát khuẩn), đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm khoảng cách khi tiếp xúc.

3.3 Yêu cầu cán bộ công nhân viên, người lao động hạn chế di chuyển ra ngoài nơi làm việc và nơi cư trú; 

3.4 Triển khai các giải pháp bố trí, hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương ở lại đơn vị, địa bàn, không di chuyển qua lại giữa hai tỉnh trong thời gian này.

4. Thông báo triển khai đến toàn thể người lao động các nội dung sau:

4.1. Từ 15h00 ngày 18/8/2020: Tạm dừng các bến đò dọc, đò ngang giữa thị xã Đông Triều với các địa phương của tỉnh Hải Dương;  Tạm thời không cho các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cá nhân, xe chở hàng từ Quảng Ninh đến thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và ngược lại. Xe đến/đi từ các địa phương không có dịch của tỉnh Hải Dương và các địa phương khác hoạt động bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

4.2. Thực hiện khai báo y tế toàn bộ những người đến từ/đi qua, những người có tiếp xúc với những người đến từ/đi qua thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) kể từ ngày 25/7/2020; thực hiện tự cách ly tại nơi cư trú đủ 14 ngày kể từ ngày trở về từ vùng dịch nếu không thuộc đối tượng cách ly y tế bắt buộc.

- Đối với những người đến từ/đi qua thành phố Hải Dương kể từ ngày 15/8/2020 và những người đến các địa điểm có các trường hợp mắc COVID-19 đã công bố đến/lưu trú/làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương trở về địa phương nhưng chưa qua 14 ngày (tính đến thời điểm thực hiện cách ly) phải lên hệ chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tổ chức cách ly y tế bắt buộc, lấy mẫu xét nghiệm;

- Những người đến từ/đi qua các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nơi cư trú trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương.

4.3. Tiếp tục thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại nơi làm việc; khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, không tập trung đông người khi không cần thiết, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; tổ chức việc cưới, tang lễ gọn nhẹ, an toàn. Tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường; Thực hiện tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mát xa, bar, pub, club, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu kể từ 00h00 ngày 19/8/2020.

5. Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp không chấp hành các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nào để nảy sinh mầm bệnh, phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong nội bộ do không được kiểm soát tốt, lơ là, chủ quan, thiếu sâu sát, cụ thể thì người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh.

6. Chế độ thông tin báo cáo: 

Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3079/UBND-VX4 ngày 08/5/2020 về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình mới. Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện báo cáo trước 15h00 hàng ngày về tình hình phòng chống dịch Covid- 19 và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình; đồng thời kịp thời báo cáo ngay các tình huống phát sinh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199 để kịp thời tổng hợp, báo cáo.

(Thông báo số 1894-TB/TU ngày 18/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới tại cuộc họp ngày 18/8/2020; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại địa chỉ: http://www.qeza.gov.vn).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

QLDN