MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 09/09/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6126/UBND-DL1 ngày 08/9/2020 về việc một số hoạt động liên quan đến công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Để duy trì đồng bộ mục tiêu kiểm soát dịch bệnh và ổn định, phát triển kinh tế xã hội trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các KCN, KKT của tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thông báo triển khai đến toàn thể người lao động các nội dung:

Kể từ 15:00 ngày 08/9/2020:
1.1. Dừng hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn tình; Các chốt kiểm soát khu vực biên giới để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép vẫn duy trì bình thường.
1.2. Các phương tiện vận tải hành khách công cộng, cá nhân, xe chở hàng từ Quảng Ninh đến thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và ngược lại; phương tiện đến/đi từ các địa phương không có dịch của tỉnh Hải Dương và các địa phương khác hoạt động bình thường nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy đinh.
1.3. Những người đến từ/đi qua tỉnh Hải Dương thực hiện khai báo y tế theo quy định. Cán bộ, công nhân, người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương làm việc tại Quảng Ninh đi lại, làm việc bình thường nhưng phải thường xuyên theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại; kịp thời thông báo cho cơ quan và cơ sở y tế nếu có các biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19.
1.4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, mát xa, bar, pub, club (hộp đêm), dịch vụ internet, trò chơi điện tử, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu hoạt động bình thường. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và kiểm soát chặt chẽ người đến điểm kinh doanh của đơn vị.
1.5. Thực hiện bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, không tập trung đông người khi không cần thiết, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; tổ chức việc cưới, tang lễ gọn nhẹ, an toàn.

2. Người đứng đầu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp không chấp hành các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nào để nảy sinh mầm bệnh, phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong nội bộ do không được kiểm soát tốt, lơ là, chủ quan, thiếu sâu sát, cụ thể thì người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh.

(Văn bản số 6126/UBND-DL1 ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh gửi kèm)

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

QLDN