CÔNG ĐIỆN SỐ 16/CĐ-UBND NGÀY 28/9/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày đăng 29/09/2020
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Văn bản số 3897/SYT-NVY ngày 25/9/2020 của Sở Y tế về việc xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội trong thời gian tới, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp chỉ đạo, phổ biến và thực hiện nghiêm: Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (nêu trên); Văn bản số 2074/BQLKKT-DN ngày 24/9/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”; niên yết công khai (tại trang 30) của Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” liên quan đến trách nhiệm của Người lao động, Khách đến thăm làm việc, Người quản lý, người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất kinh doanh.

2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyên truyền đến người lao động: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, dần hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội. 

Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân tích cực xác lập trạng thái bỉnh thường mới, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài và cách ly trên địa bàn tại trụ sở doanh nghiệp, nơi lưu trú.

4. Thường xuyên thông tin đến người lao động không được chủ quan, kiên quyết thực hiện nghiêm, triệt để các quy định về phòng chống dịch; tăng cường công tác vận động người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

5. Các doanh nghiệp có nhu cầu xét nghiệm Covid-19 cho người xuất cảnh căn cứ Văn bản số 3897/SYT-NVY ngày 25/9/2020 của Sở Y tế để triển khai thực hiện. Theo đó, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị được thực hiện xét nghiệm và cấp giấy xác nhận không dương tính với SARS-CoV-2 cho người nước ngoài, người Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh đi lao động, học tập tại nước ngoài.

6. Chế độ thông tin báo cáo: Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện báo cáo trước 15h00 hàng ngày về tình hình phòng chống dịch Covid- 19 và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị; kịp thời báo cáo ngay các tình huống phát sinh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện./.