TRIỂN KHAI CÔNG VĂN SỐ 01-CV/BCĐ NGÀY 06/11/2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH QUẢNG NINH

Ngày đăng 06/11/2020
Chia sẻ bải viết :

Ngày 06/11/2020, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 01-CV/BCĐ; trong đó đề cập: “Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó dự đoán. Tỉnh Quảng Ninh luôn thường trực nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập rất lớn do là địa bàn vừa có biên giới trên bộ và trên biển với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, nhất là trong các chuyến bay đưa chuyên gia nước ngoài, người lao động Việt Nam về nước qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống Covid-19, hiện nay có hiện tượng không ít cán bộ, công chức, đảng viên, lãnh đạo quản lý các cấp, người dân tỏ ra chủ quan, lơ là mất cảnh giác, không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp, quy trình, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan y tế và các biện pháp chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, nhất là việc không đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, nơi công cộng…”. Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh có yêu cầu: “Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 13 huyện, thị xã, thành phối trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp ngành than, trong các khu công nghiệp, khu kinh tế với sự tham gia của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ngành y tế, Công an, Quân sự. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; việc đảm bảo công tác phòng chống dịch tại…nhà máy, xí nghiệp..”. UBND tỉnh đã có Văn bản số 7582/UBND-DL1 ngày 06/11/2020 về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 chỉ đạo về nội dung này.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) của tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc các doanh nghiệp chỉ đạo, phổ biến và thực hiện nghiêm: các văn bản chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch; tiếp tục quán triệt, nghiêm túc thực hiện quyết liệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan Trung ương và của Tỉnh ; Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 06/11/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Ninh, Văn bản số 7582/UBND-DL1 ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về tăng cường phòng chống dịch Covid-19 (nêu trên); và các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh theo đúng phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở để người lao động trong các KCN, KKT nâng cao tinh thần tự giác, chủ động, tích cực phòng, chống dịch.

2. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuyên truyền đến người lao động: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng, nơi tập trung đông người; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; dần hình thành thói quen, nếp sống phù hợp trong tình hình mới để giữ an toàn cho bản thân và xã hội.

Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bỉnh thường mới, vừa tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài và cách ly trên địa bàn.

4. Thường xuyên thông tin đến người lao động tuyệt đối không được lơ là, chủ quan mất cảnh giác, tiếp tục triển khai nghiêm ngặt, thường xuyên, liên tục, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, rà soát tất cả các kịch bản chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất có thể nảy sinh trong mùa Đông năm nay.

5. Chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; Niên yết công khai (tại trang 30) của Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” liên quan đến trách nhiệm của Người lao động, Khách đến thăm làm việc, Người quản lý, người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại Văn bản số 2074/BQLKKT-DN ngày 24/9/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN, KKT theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; … Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh duy trì các Tổ công tác, tổ chức kiểm tra (không báo trước) công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong KCN theo chủ trương chỉ đạo của tỉnh.

6. Chế độ thông tin báo cáo: Các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện báo cáo trước 15h00 hàng ngày về tình hình phòng chống dịch Covid- 19 và hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị; kịp thời báo cáo ngay các tình huống phát sinh về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp) theo địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com, đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN, KKT của tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

Tài liệu kèm theo

 

 

 

QLDN