QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH.

Ngày đăng 09/11/2020
Chia sẻ bải viết :

Ngày 27/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản sau:

Tên văn bản: Quyết định ban hành quy định về tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Số, ký hiệu văn bản: 36/2020/QĐ-UBND.

Người ký ban hành: Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Văn Khắng.

Ngày có hiệu lực: 01/01/2021.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các dự án hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan được biết, chủ động tra cứu, triển khai thực hiện./.  

 

TNMT